περιήγηση Κατηγορία

Φανή Λουτριώτη – Ζησοπούλου

Φανή Λουτριώτη Ζησοπούλου – Σχέση λειτουργίας οργανισμού και κατάστασης προσώπου

Η ποιότητα του δέρματος έχει άμεση σχέση με τη γενική λειτουργία του οργανισμού και η κατάσταση του οργανισμού έχει άμεση σχέση με την έκφραση του…