Περιήγηση στην κατηγορία Άρθρα Μελών

Άρθρα Μελών

Στην παράταση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, έως και ένα εξάμηνο, προσανατολίζεται το υπουργείο

Έπειτα από τις έντονες πιέσεις δημάρχων για ανανέωση των συμβάσεων των υπαλλήλων τους έως ότου συμπληρωθεί το 18μηνο που ορίζει ο νόμος 3250/2004, το…