Νομοθεσία για περιουσία Δημοτικών Κτηρίων

Πολύς λόγος τελευταία για το τι θα γίνει σχετικά με τα κτίρια των κοινοτικών γραφείων. Επισυνάπτω τους νόμους και κάθε ενδιαφερόμενος… ας βγάλει τα συμπεράσματα του.

0 373

Πολύς λόγος τελευταία για το τι θα γίνει σχετικά με τα κτίρια των κοινοτικών γραφείων. Επισυνάπτω τους νόμους και κάθε ενδιαφερόμενος… ας βγάλει τα συμπεράσματα του.

Πολύς λόγος τελευταία για το τι θα γίνει σχετικά με τα κτίρια των κοινοτικών γραφείων. Επισυνάπτω τους νόμους και κάθε ενδιαφερόμενος… ας βγάλει τα συμπεράσματα του. 

N3463/2006

ΑΡΘΡΟ 180

Περιουσία Δήμων ή Κοινοτήτων σε περίπτωση ενώσεως 

1. Η περιουσία Ο.Τ.Α. που συνενώνονται περιέρχεται στο νέο Δήμο.

2. Τα δικαιώματα για αποκλειστική χρήση των ακινήτων, που προϋπήρχαν υπέρ των κατοίκων κάθε Δήμου ή Κοινότητας, διατηρούνται. 

ΑΡΘΡΟ 271-ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΩΝ

1.     ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 180 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ3463/2006 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ .

2.     ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 179 ΚΑΙ 181 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3463/2006 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ .

3.     ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ3463/2006 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.