Δήμος Μετεώρων: Απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω COVID-19

1 513

Την απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν έκαναν ή κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου του ∆ήμου, πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας στην περασμένη συνεδρίαση.

Η απόφαση έχει ως εξής:

Την απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν έκαναν ή κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου του ∆ήμου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α ́ 171), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιοριστικοί όροι, δηλαδή από 7-11-2020 έως 30-11-2020, και εφόσον παραταθεί το χρονικό διάστημα της αναστολής να ληφθεί νέα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις.

Η απαλλαγή των τελών θα ισχύσει από 7-11-2020 έως 30-11-2020 για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ∆ήμο Μετεώρων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.∆1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (ΦΕΚ 4899 /τεύχος Α ́/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Eπικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη ∆ευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» και εφόσον παραταθεί το χρονικό διάστημα της αναστολής να ληφθεί νέα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

•Οι ∆Σ Χρήστος Σινάνης, Μαρία Φροσυνάκη, Πολυζώης Xαλατσάκης, ∆ημήτριος Ζαμπούρας, Σπύρος Θεμέλης, Κων/νος Ράντος, Ιωάννης Γιαννούλας, Μαρία Τράντου-Βουρλίτση, Κων/νος Παπάντος, Ευαγγελία Μπαντέκα Νάνη, Χρήστος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Καραπέτσας, Ελευθέριος Αβραμόπουλος και ∆ημήτριος Ζιώγας, ψήφισαν θετικά με την παρατήρηση η απαλλαγή από το τέλος κοινοχρήστων χώρων να γίνει για όλο το έτος.

•Ο Σύμβουλος κ. Χαντζιάρας Γεώργιος ανέφερε ότι η απαλλαγή να γίνει για όλο το έτος και να πληρωθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2020

Όλη η απόφαση ΕΔΩ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
  1. Speedy Gonzales λέει

    Λες και πριν πλήρωναν όλοι………..

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.