Το ψηφοδέλτιο του Υποψηφίου Δημάρχου Καλαμπάκας Λεωνίδα Κεραμίδα – Τα ονόματα του ψηφοδελτίου

Δείτε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του “Λαϊκή Συσπείρωση” με υποψήφιο Δήμαρχο Καλαμπάκας τον κ. Λεωνίδα Κεραμίδα.

0 11

Δείτε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του “Λαϊκή Συσπείρωση” με υποψήφιο Δήμαρχο Καλαμπάκας τον κ. Λεωνίδα Κεραμίδα.

Δείτε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του “Λαϊκή Συσπείρωση” με υποψήφιο Δήμαρχο Καλαμπάκας τον κ. Λεωνίδα Κεραμίδα.

Το ψηφοδέλτιο έχει ως εξής:

 

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣτου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Υποψήφιος Δήμαρχος
    
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥΕΙΡΗΝΗτουΛΕΩΝΙΔΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Ασπροποτάμου) 
    
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΖΙΑΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Bασιλικής) 
ΚΑΡΑΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΠΟΛΥΖΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Bασιλικής) 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Bασιλικής) 
ΜΠΑΚΑΣΗ -ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΕΥΔΟΚΙΑτουΗΛΙΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Bασιλικής) 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ – ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΒΑΪΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Bασιλικής) 
    
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥΣΩΤΗΡΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΑΥΓΕΡΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΙΩΑΝΝΑτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΒΑΛΛΑΣΒΑΪΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣτουΜΙΧΑΗΛ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΚΟΛΙΤΣΑΣΜΙΧΑΗΛτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΚΩΤΟΥΛΑΜΑΡΙΑτουΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΚΩΤΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣΚΛΕΟΜΕΝΗΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΝΤΟΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΠΡΕΜΕΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΕΥΘΥΜΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΣΙΝΑΝΗΘΕΟΔΩΡΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΣΤΕΦΑΝΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΤΖΕΛΙΑΣ)τουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΤΖΙΑΤΖΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΤΣΙΛΙΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΜΙΧΑΗΛ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
ΧΑΪΤΑΛΗ – ΜΠΟΖΟΒΙΤΗΣΩΤΗΡΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαλαμπάκας) 
    
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΜΑΡΙΑτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαστανιάς) 
ΝΤΡΟΥΜΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΦΩΤΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Kαστανιάς) 
    
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου) 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Μαλακασίου) 
    
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ
ΛΟΥΛΕΣΙΩΑΝΝΗΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων) 
ΜΠΛΑΝΤΗΑΘΑΝΑΣΙΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων) 
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)τουΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων) 
ΣΤΑΜΟΣΚΙΜΩΝΑΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Τυμφαίων) 
    
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Χασίων) 
ΠΑΠΠΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΘΕΟΔΩΡΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Χασίων) 
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Χασίων) 
ΤΡΕΛΛΗΣΩΤΗΡΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗτουΑΝΔΡΕΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος(εκλογική περιφέρεια Χασίων) 
    
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ   
ΔΗΜΟΤΙΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΒΑΛΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΛΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΘΩΜΑ
    
    
TΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ   
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
    
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΠΡΕΜΕΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝτουΧΡΗΣΤΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   
ΚΟΥΒΑΤΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΑΒΑΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΗΛΙΑ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ   
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΘΥΜΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΙΩΑΝΝΗ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΔΑΝΑΗτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΕΥΘΥΜΙΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΜΑΡΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΛΕΤΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΝΕΙΑΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΖΥΓΟΛΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
    
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   
ΜΠΛΟΥΤΣΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΛΑΜΠΡΟΥ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΒΑΛΛΑ – ΔΗΜΟΥΔΕΣΠΩτουΑΝΤΡΕΑ
ΚΩΤΣΙΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΑΧΙΛΛΕΑ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ   
ΚΟΤΟΥΜΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑΧΙΛΛΕΑ
ΤΕΛΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΠΕΡΙΚΛΗ
    
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   
ΚΟΤΟΥΜΠΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.