Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων – Τα θέματα

0 224

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’),

 

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 8η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1)Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, στις  18 Απριλίου  2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρού στη θέση «ΣΓΑΡΕΣ» της Κοινότητας Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.
 2. Έγκριση πρακτικών (πρώτης και επαναληπτικής) δημοπρασίας εμπορικής υλοτομίας και απολήψεως του Δημοτικού Δάσους Αγναντιάς της Κοινότητας ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ του Δήμου Μετεώρων.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρού στη θέση «ΜΠΑΛΤΑ» της Κοινότητας Γάβρου του Δήμου Μετεώρων.
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών Κ. Λογγά.
 5. Έγκριση όρων δημοπράτησης, εκμίσθωσης, υλοτομίας, μετατόπισης, φόρτωσης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Αχελινάδας της Κοινότητας Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για Τουριστική προβολή του Δήμου μας, μέσω του περιοδικού «ΞΕΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ».
 8. Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε οικονομικά αδύνατους συνδημότες μας ενόψει  του Πάσχα.
 • Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού τοπικών εορτών (Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης, Βλαχάβεια).
 • Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες βράβευσης και φιλοξενίας του σπουδαίου αθλητή και Εθνικού μας Προπονητή Παναγιώτη Γιαννάκη.
 • Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση συνδημότη μας, λόγω ολοσχερής καταστροφής της οικίας του από φωτιά.
 • Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος κατά της υπ’ αρίθμ.: 35/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της κας Λαμπρινής Κολώνα κατά του Δήμου Μετεώρων.
 • Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος κατά της υπ’ αρίθμ.: 3/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Γνώση Ι.Κ.Ε.» κατά του Δήμου Μετεώρων.
 • Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 4/2022 απόφασης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.
 • Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που επλήγησαν, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19(άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020).
 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2021.
 2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2022.
 • Έγκριση απολογισμού του Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2021.
 • Ανάθεση στη ΔΕΔΗΕ εργασιών επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 • Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 1. Περί ανάθεσης εργασιών ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.
 2. Περί υποχρεωτικής απαλλαγής καταβολής μισθώματος σε ποσοστό 40% ή του συνολικού μισθώματος για τους μήνες από Ιανουάριο του 2021 έως και Ιούνιο του 2021 για τις επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοιό covid-19.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση-Επισκευή Σχολείων Χασίων-Καλαμπάκας».

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.