Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων- Τα θέματα

0 321

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1)Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων,

2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία

τη Δευτέρα 18-4-2022 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Συνδιακατεχόμενου Δάσους «Πλατάνιστος» για την περίοδο 2022-2031.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

2.-Αίτηση Κόττη Δημητρίου περί παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΧΑΛΙΚΙΑ» του οικισμού Καλοχωρίου της Κοινότητας Κονισκού του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

3.-Αίτηση Κόττη Γεωργίου περί παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΧΑΛΙΚΙΑ» του οικισμού Καλοχωρίου της Κοινότητας Κονισκού του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

4.-Αίτηση Ζήκου Αριστείδη περί τροποποίησης και παράτασης εκμίσθωσης συμφωνητικού αγροτεμαχίου στη θέση «Τζώρτζες» της Κοινότητας Αγναντιάς του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

5.-Αίτημα του 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 5β του δημοτικού δάσους Βλαχάβας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Βλαχάβας σε καυσόξυλα, έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

6.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 2β του δημοτικού δάσους Αχλαδέας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Αχλαδέας σε καυσόξυλα, έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

7.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στις συστάδες 5Β και Γ του δημοτικού δάσους Αγίου Δημητρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Αγίου Δημητρίου της Κ. Γάβρου σε καυσόξυλα, έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

8.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 7 του δημοτικού δάσους Γάβρου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Γάβρου σε καυσόξυλα, έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

9.-Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

10.- Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

11.-Περί Ονοματοθεσίας της γέφυρας της Κοινότητας Διάβας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

12.-Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που επλήγησαν, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19(άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

13.-Αίτημα κ. Χλωρού Χρήστου περί οικονομικής συνδρομής του Δήμου στην έκδοση Λαογραφικού-Ιστορικού βιβλίου το οποίο θα διανεμηθεί δωρεάν στους κατοίκους της Κ. Μαυρελίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Κερασοβίτης

14.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

15.-Έγκριση ΚΑ Εξόδων του προϋπολογισμού του Δ. Μετεώρων, έτους 2022, ως δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

16.-Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού και κατάθεση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου Μετεώρων και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

17.-Περί συγκρότησης επιτροπής για έλεγχο των αναθέσεων στο Δήμο Μετεώρων για τα έτη 2019, 2020 & 2021 στο φυσικό αντικείμενο.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

18.-Αίτημα της Λέσχης 4Χ4 Χρυσομηλιάς για οικονομική ενίσχυση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

19.-Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.