Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας

0 478

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 3η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις   6 του μηνός  Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00  μ.μ.  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση διάθεσης τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες της Κοινότητας Καλαμπάκας.
  • Περί αναγκαιότητας καθαρισμού υδραυλάκων και πρόσληψης υδρονομέων ενόψει νέας αρδευτικής περιόδου. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης  Αθανάσιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.