Σε 45 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας την Παρασκευή

Συνδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή στις 19:00 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε 45 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

0 320

Συνδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή στις 19:00 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε 45 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Συνδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή στις 19:00 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε 45 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Τα θέματα είναι τα εξής:

1.-Ενημέρωση για την ασθένεια του καταρροϊκού πυρετού στην περιοχή μας.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
2.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (χορήγηση άδειας εκσκαφής).
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
3.-Ορισμός εκπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
4.-Ορισμός εκπροσώπου για συναλλαγές με τις Τράπεζες.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
5.-Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Πρόεδρους της Δημοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
6.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής σύμφωνα με τον Πίνακα υλοτομίας για το δάσος Καστανιάς.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
7.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής σύμφωνα με τον Πίνακα υλοτομίας του Αγροδασολίβαδου «Μελισσόπετρας» για το διαχειριστικό έτος 2014.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
8.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής σύμφωνα με τον Πίνακα υλοτομίας του Συνιδιόκτητου δάσους Αγιοφύλλου για το διαχειριστικό έτος 2014 – 2018.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
9.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους «Αμαράντου», για την περίοδο 2014-2018.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
10.-Έγκριση μελέτης προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γάβρου περιόδου 2014-2018.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
11.-Έγκριση μελέτης προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Καστανιάς περιόδου 2014-2018.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
12.-Περί παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των δασικών προϊόντων ελάτης από έκτακτη κάρπωση στο Δημοτικό δάσος της Τ.Κ. Αμαράντου.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
13.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση υπάρχοντος μονοπατιού από Άγιο Αντώνιο μέχρι Αγλύστρα (Μαντρί)».
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
14.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδού Πατριάρχου Δημητρίου»
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
15.-Επί αιτήσεως Οδυσσέα Τράντου (Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού»).
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
16.-Έγκριση προμελέτης του έργου: «Κατασκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας».
Εισηγητής κ. Ράντος
17.-Παραλαβή και έγκριση μελέτης εφαρμογής παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Βλαχάβειου Γυμναστηρίου Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Ράντος
18.-Απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο, προμήθειας τροφίμων (είδη παντοπωλείου & κρεοπωλείου).
Εισηγήτρια κ. Μπαντέκα
19.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας Δημοτικών οδών στις Δ.Ε. Καστανιάς και Χασίων»
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
20.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
21.-Έγκριση χορήγησης παραγωγικών αδειών πωλητή λαϊκών αγορών στους παρακάτω:
Α) Μαρία Τούλα του Αθανασίου Δ.Κ. Καλαμπάκας
Β) Χρυσούλα Χούτου του Δημητρίου Τ.Κ. Καστρακίου
Γ) Αθανάσιου Ράντου του Νικολάου Τ.Κ. Θεόπετρας.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
22.-Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
Εισηγητής κ. Πρόεδρος
23.-Πλήρωση θέσεων ή πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
24.-Ορισμός μελών Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
25-Ορισμός μελών Δ.Σ. ΚΕΔΚ.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
26.-Ορισμός μελών Δ.Σ. ΟΠΕΤΑΚ.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
27.-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών & λοιπών εργασιών (Π.Δ. 28/1980).
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
28.-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,41€.
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
29-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας πάνω του ποσού των 5.869,41€.
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
30.-Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Καλαμπάκας στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
31.-Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής κ. Παπαγεωργίου
32.-Συγκρότηση επιτροπής εκποίησης ακινήτων.
Εισηγητής κ. Παπαγεωργίου
33.-Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αναλώσιμων υλικών του Δήμου.
Εισηγητής κ. Παπαγεωργίου
34.-Ορισμός επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 318/1969.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
35.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας
Εισηγήτρια κ. Μπαντέκα
36.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας.
Εισηγήτρια κ. Μπαντέκα
37.-Συγκρότηση επιτροπών για την διαχείριση των κληροδοτημάτων του Δήµου Καλαµπάκας.
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
38.-Ορισμός επιτροπής για χορήγηση αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
39.-Ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
40.-Σύσταση επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
41.-Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.4 του . 3979/2011.
Εισηγητής κ. Πρόεδρος
42.-Δημιουργία διαπαραταξιακής Επιτροπής
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
43.-Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
44.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
Εισηγητής κ. Παπαγεωργίου
45.-Έγκριση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν σε εκδηλώσεις του Δήμου.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.