Κορονοϊός: Αναστολή λειτουργίας της Γ2΄ τάξης του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

0 627

Αναστολή λειτουργίας της Γ2΄ τάξης του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων λόγω κρουσμάτων COVID-19».

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την με αρ.Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  3. Το άρθρο 3, παρ.Δ.περ.2, εδάφιο β της με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (ΚΥΑ), ΦΕΚ 4187/10-09-2021 τ.Β΄.
  4. Την με αρ.πρωτ.111525/ΓΔ4/09-09-2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 (Β΄4188).
  5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.: ΓΠ οικ. 360/6-01-2022 (ΦΕΚ 7 /Β/06-01-2022).
  6. Το με αριθμ.πρωτ:9/31-1-2022 έγγραφο του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
  7. Την με αριθμ. πρωτ:36651/31-01-2022 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αναστολή λειτουργίας της Γ2′ τάξης του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, λόγω κρουσμάτων που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο COVID-19.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας  της Γ2′ τάξης του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων με κωδικό 9450381, για 5 ημέρες, από 31-1-2022 έως και 4-2-2022 και την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.