Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α Μετεώρων – Τα θέματα

0 570

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.4761/29.01.2022 (ΦΕΚ 290/29.1.2022 τεύχος Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 643/69472/24.09.2021, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 04 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Μετεώρων κοντά στο Κέντρο Υγείας) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων έτους 2022.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022.
  3. Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Κ. Καστρακίου».
  4. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. έως την Πέμπτη 03-02-2022 για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ανωτέρω συνεδρίαση, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.