Βλαχάβα – Δημοπρατείται το αρδευτικό και υδρευτικό δίκτυο

Υλοποιείται ένα έργο που θα βοηθήσει κυρίως τους κτηνοτρόφους του τοπικού διαμερίσματος Βλαχάβας.
Το πράσινο φως άναψε η Περιφέρεια για την υλοποίηση του έργου «κατασκευή αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου Τ.Δ. Βλαχάβας».

0 69

Υλοποιείται ένα έργο που θα βοηθήσει κυρίως τους κτηνοτρόφους του τοπικού διαμερίσματος Βλαχάβας.
Το πράσινο φως άναψε η Περιφέρεια για την υλοποίηση του έργου «κατασκευή αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου Τ.Δ. Βλαχάβας». Υλοποιείται ένα έργο που θα βοηθήσει κυρίως τους κτηνοτρόφους του τοπικού διαμερίσματος Βλαχάβας.
Το πράσινο φως άναψε η Περιφέρεια για την υλοποίηση του έργου «κατασκευή αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου Τ.Δ. Βλαχάβας».
Φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο προϋπολογισμός του έργου φθάνει στις 24.500 ευρώ.
Η απόφαση της Περιφέρειας που κοινοποιείται προς τον Δήμο Καλαμπάκας αναφέρει: 

Αποφασίζουμε
1. Την έγκριση της διακήρυξης προφορικής δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου στο Τ.Δ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας», της ΣΑΕ 081 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Εξουσιοδοτούμε την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων για τον ορισμό της ημερομηνίας δημοπράτησης, την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης της προφορικής δημοπρασίας, τον ορισμό της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας, τη διενέργεια της δημοπρασίας και για τον ορισμό νέων ημερομηνιών διεξαγωγής σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η Δημοπρασία την ορισθείσα ημερομηνία κατά τις διατάξεις Ν. 3669/2008 αρθ. 29.
Να καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Εν τω μεταξύ ο πρόεδρος της Βλαχάβας Γεώργιος Τσεκούρας διαμαρτυρόμενος προς το Υπουργείο Εσωτερικών καταγγέλλει τον Δήμο Καλαμπάκας ότι από την αρχή της 4ετίας δεν έχει καταβάλλει τις αποζημιώσεις συνεδριάσεων.
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος μέχρι τώρα οι συνεδριάσεις ανέρχονται σε 22-23 κατά το ύψος των χρημάτων για τους 3 τοπικούς συμβούλους ανέρχεται στις 3.000 ευρώ περίπου.
Το υπουργείο ενημέρωσε την Περιφέρεια όπου με έγγραφό της απευθύνεται προς τον Δήμο Καλαμπάκας αναφέροντας τα εξής:
Θέμα: «Καταβολή αποζημίωσης τοπικών συμβούλων για την συμμετοχή των στις συνεδριάσεις».
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. πρωτ. 9662/116726 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σας διαβιβάζουμε φωτ/φο του από 25-5-2010 εγγράφου του Τσεκούρα Γεωργίου, Προέδρου του Τοπικού Διαμερίσματος Βλαχάβας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τους λόγους για τους οποίους δεν προβήκατε στην καταβολή της αποζημίωσης των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Βλαχάβας, καθότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, η αποζημίωση των συμβούλων των Τοπικών Διαμερισμάτων, ανήκει στις υποχρεωτικές δαπάνες.

πηγή Η ΕΡΕΥΝΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.