Το Μήνυμα των Χριστουγέννων από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ

Η γενέθλιος ημερα των εορτών της εκκλησίας μας ανέτειλε καί πάλι καί ιδού ο λαός του Θεού μέ αγαλλίαση καί χαρά τήν υποδέχεται καί αισθάνεται ότι υποδέχεται Αυτόν πού δίδει τό κύρος καί τό νόημα εις αυτήν τήν ιεράν ημέραν των Χριστουγέννων.

0 285

Η γενέθλιος ημερα των εορτών της εκκλησίας μας ανέτειλε καί πάλι καί ιδού ο λαός του Θεού μέ αγαλλίαση καί χαρά τήν υποδέχεται καί αισθάνεται ότι υποδέχεται Αυτόν πού δίδει τό κύρος καί τό νόημα εις αυτήν τήν ιεράν ημέραν των Χριστουγέννων.

Η γενέθλιος ημερα των εορτών της εκκλησίας μας ανέτειλε καί πάλι καί ιδού ο λαός του Θεού μέ αγαλλίαση καί χαρά τήν υποδέχεται καί αισθάνεται ότι υποδέχεται Αυτόν πού δίδει τό κύρος καί τό νόημα εις αυτήν τήν ιεράν ημέραν των Χριστουγέννων.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας υπογραμμίζει ότι «του Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ….» από τήν στιγμή αυτή μία νέα σελίδα ανοίγει στόν κόσμο, μία νέα επιθυμία εγείρεται γνωριμίας μέ τό νέο πρόσωπο, τόν Ιησού καί Σωτήρα του ανθρώπου καί του κόσμου καί τό Οποίο πρώτοι τό επεσκέφθησαν οι ποιμένες, αυτοί οι απλοί άνθρωποι, πού εκπροσωπούν τόν πολύ κόσμο πού ζει σέ μία ταπεινή καί χωρίς κομπασμούς ζωή, καί στή συνέχεια έρχονται οι Μάγοι, άνθρωποι μέ σοφία καί γνώσεις, εκπρόσωποι των ανθρώπων της γνώσεως , της επιστήμης, της μορφώσεως, της αναζητήσεως της αληθείας, της γνωριμίας μέ τήν ζωή της αρετής, της επιθυμίας νά γνωρίσουν τό μεγαλείο του Θεού πού μπορεί νά ικανοποιήσει απόλυτα τόν διψασμένο άνθρωπο.. Οι Μάγοι είναι οι Εκφραστές των ανήσυχων ανθρώπων πού τό πνεύμα τους θέλει τή βαθύτερη γνώση στό πρόβλημα της υπάρξεως του Θεού του νοήματος του κόσμου, της τελικής πορείας της ζωής του ανθρώπου.

Γι’ αυτό από τήν πρώτη στιγμή ό Ιησούς αποκαλείται «Σωτήρας» μία λέξη πού ξεπερνά τά γήϊνα «σωτήρια» μηνύματα των ανθρώπων, και τα οποία προσφέρονται άπό ευφήμερους «σωτήρες» οι όποιοι δεν μπορούν ούτε τόν εαυτό τους νά ικανοποιήσουν καί βεβαίως ούτε τόν συνάνθρωπό τους.

Στην έποχή της γεννήσεως του Χριστού ό κόσμος ήτο βυθισμένος στην πλάνη καί τό πνευματικό καί ηθικό σκοτάδι Ό άνθρωπος, δέσμιος των παθών του, ελάτρευεν ψεύτικους Θεούς , χειροτέρους από τους ανθρώπους που ήσαν «πεπληρωμένοι πάση αδικία. .. καί μεστοί (γεμάτοι) κακοηθείας» (Ρωμ. α’29) . Πάθη καί κακίες πλημμύριζαν την ζωην των καί γέμιζαν μέ αθλιότητες, συμφορές κακοδαιμονία. Αυτή ήτο ή θλιβερή κατάστασις του ανθρώπου τότε, αλλά δυστυχώς καί σήμερα, μετά άπό 20 αιώνες παρουσίας του Χριστού στόν κόσμο δέν έχουμε διαφοροποίηση σέ μεγάλα τμήματα των (Χριστιανικών) λαών, τά όποία ευρίσκονται σέ αντίθεση μέ τό θέλημα του Θεού καί δέν «Αγωνίζονται νά εισέλθουν διά της στενής πύλης» (Λουκά ιγ’ 23) . Ίσως σήμερα είναι πιό αναγκαίος καί απαραίτητος ό Σωτήρας Χριστός γιά τίς κοινωνίες των ανθρώπων οι οποίες βυθίζονται καθημερινώς στήν απόγνωση καί στην αυτοκαταστροφή τους. Ο δρόμος καί ο τρόπος της αποδεσμεύσεως από τόν καταστροφικό ηθικό καί υλικό κατήφορο είναι ή «στενή Πύλη» . Αυτόν τόν δρόμο είναι ανάγκη νά άκολουθήσει καί ο ελληνικός λαός αυτή τή δύσκολη περίοδο πού περνά. Τόν δρόμο της περισυλλογής καί της λυτρώσεώς του από τά δεινά πού δημιουργεί η πολυκεφαλής αμαρτία της οποίας οί συνέπειες φαίνονται σήμερα τόσο έντονα στην λεγόμενη οικονομική δοκιμασία πού αντιμετωπίζει ό λαός μας. Πρέπει νά έλθουμε στήν «ἐπίγνωσιν της ἀληθείας» (Α’ Τιμόθ. Β΄, 4) τήν όποία προσφέρει ό σαρκωθείς ‘Ιησούς Χριστός.

Αγαπητοί μου αδελφοί.

Ας προσπαθήσουμε, όσον μπορούμε βαθύτερα , νά ζήσουμε τά υπερούσια γεγονότα της σαρκώσεως του Χριστού καί νά συνδέσουμε την ζωή μας μέ τήν αλήθεια ότι ό Χριστός είναι ό πραγματικός Σωτήρας γιά τόν άνθρωπο γιατί Αυτός αγκαλιάζει τίς δυσκολίες καί τά αδιέξοδα του ανθρώπου καί δίδει απαντήσεις καί λύσεις. Τά Χριστούγεννα είναι ημέρα χαράς καί ειρήνης , είναι μία μεγάλη πνευματική γιορτή, αλλά καί αφετηρία επιλύσεως δύσκολων προβλημάτων . Ή πολιτεία ίσως δέν αντι¬λαμβάνεται αύτή τήν αλήθεια καί πραγματικότητα πού δίδει ή ένανθρώπιση του Χριστού καί δέν προσφέρει λύσεις μέ βάση τήν Χριστιανική Αλήθεια. Ετσι ας κάνει ό καθένας μας ατομικά τό καθήκον του γιά την ανακούφιση του ταλαιπωρημένου αδελφού μας. Πολλοί συνάνθρωποί μας σήμερα έχουν άνάγκη άπό τήν δική μας συμπαράσταση. Νά δείξουμε μέ τήν αγάπη μας τό άληθινό πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού.

Ο Χριστός ήλθε πάλι κοντά μας. Ας τόν πλησιάσουμε γιά νά λάβουμε τήν ευλογία Του.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Μέ πατρική ἀγάπη καί εόρτιες ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.