Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Ποιότητα Ζωής και η Οικονομική Επιτροπή

Την Τρίτη 31 Μαΐου συνεδριάζουν, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Ποιότητα Ζωής και η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας.

0 210

Την Τρίτη 31 Μαΐου συνεδριάζουν, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Ποιότητα Ζωής και η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας.

Την Τρίτη 31 Μαΐου συνεδριάζουν, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Ποιότητα Ζωής και η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας.

Οι συνεδριάσεις και τα θέματα έχουν ως εξής:

Οικονομική Επιτροπή ώρα 7:15 μ.μ.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-ΦΟΠ Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Καστρακίου
2.-ΦΟΠ Κων/νος Γκέκας Τ.Κ. Καστρακίου
3.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών δάσους οικισμού Αχελινάδας της Τ.Κ. Μαυρελίου
4.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών δάσους της Τ.Κ. Σκεπαρίου
5.-Ορισμός δικηγόρου υπόθεση Ευαγγελίας Γκόγκου & λοιπών
6.-Περί Εμποροπανήγυρης
7.-Αποδέσμευση πιστώσεων
8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
9.-Δέσμευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

Ποιότητα Ζωής ώρα 7:30 μ.μ

Θέματα

1.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εμμανοήλ Φραγκιαδάκης Τ.Κ. Καστρακίου)
2.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αχιλλέας Γκούμας Τ.Κ. Περιστέρας)
3.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Φωτεινή Καραμπούλα Τ.Κ. Αμαράντου)
4.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ανδρέας Ψωμάς Τ.Κ. Θεόπετρας)
5.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κων/νος Καφές Οικισμός Αχελινάδα Τ.Κ. Μαυρελίου)
6.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κυριακούλα Σαργκάνη Τ.Κ. Καστρακίου)
7.-Περί ετήσιας εμποροπανήγυρης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Βουρλίτσης

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας ώρα 8:00 μ.μ

Θέματα

Θ Ε Μ Α Τ Α
1.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2016
2.-Αίτηση Κατσογιάννη Αρχοντής (για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ματονερίου)
3.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (μικροεπεκτάσεις & μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων Δήμου Καλαμπάκας –Χορήγηση αδειών εκσκαφής)
4.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εισόδου συνοικισμού Ελαφίου – κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού».
5.-Αίτηση Γκούμα Ιωάννη (τοποθέτηση ρυμοτομικής γραμμής)
6-Αίτηση Κλεισιάρη Παναγιώτας (πάγωμα μίσθωσης).
7.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Λογγά (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Λογγά
8.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμαράντου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Αμαράντου
9.-Αίτηση Πρότυπου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμαράντου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας) Τ.Κ. Αμαράντου.
10.-Αίτηση Αναπτυξιακού Προοδευτικού Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Καστανιάς (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Καστανιάς.
11.-Αίτηση Β’ Δασικού Συνεταιρισμού Βλαχάβας (δικαίωμα εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων) Τ.Κ. Βλαχάβας.
12.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασπροκκλησιάς (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ξυλείας ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς.
13.-Αιτήσεις Αγροτικού Δασικού Συν/σμού Κλεινού και Αναπτυξιακού Δασικού Αγροτικού Συν/σμού Αμπελίων (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Κλεινού
14.-Αίτηση Δ.Α.Σ. Φλαμπουρεσίου και ΕΔΕΣΕ Φλαμπουρεσίου Γερακαρίου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Φλαμπουρείου.
15.-Αίτηση Ζιώγου Παύλου για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κακοπλευρίου
16.-Επεκτάσεις ΦΟΠ
17.-Αποφάσεις Τ.Κ. Οξύνειας α) 7/2016 αίτηση μορφωτικού συλλόγου Οξύνειας (παραχώρηση χώρου για στέγαση) β) 20/2016 «Παραχώρηση έκτασης στο σύλλογο καλλιεργητών αραβόσιτου Τ.Κ. Οξύνειας
18.-Επανεισαγωγή για συζήτηση στο Δ.Σ. του επικαιροποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για τη Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων
19.-Θεώρηση απολογισμού ΤΟΕΒ Θεόπετρας έτους 2015 και ορισμός υπαλλήλου υπευθύνου για την διενέργεια ελέγχου στις οικονομικοδιαχειριστικές υποθέσεις του ΤΟΕΒ.
20.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
21.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο συνδιακατεχόμενο δάσος του Τ.Δ. Ματονερίου.
22.-Αίτηση Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας (παραχώρηση χώρου)
23.-Αίτηση Λάμπρου Κοσβύρα, Εκπροσώπου Τ.Κ. Καλλιθέας (προς το Δασαρχείο Καλαμπάκας για την χορήγηση ξύλινων ειδών)
24.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης πυροπροστασίας
25.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο δάσος (δύο κέδρα) Τ.Κ. Καταφύτου
26.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2016 μελέτης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών
27.-Καλοκαιρινές εκδηλώσεις «ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΕΧΝΗΣ»
28.-Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΧΑΣΙΩΤΩΝ»
29.-Χορήγηση αδείας πωλητή λαϊκών αγορών στον παραγωγό Νικόλαο Τσουρλή.
30.-Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.
31.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016
32.-Έγκριση πράξης εκκαθάρισης επικειμένων Κων/νου Μίχου
33.-Ορισμός Επιτροπής προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ. Ορθοβουνίου»
34.-Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 19/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί συγκροτήσεως επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών, απευθείας ανάθεσης και διενέργειας διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46 της αριθ. 11389/93 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών)».
35.-Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.