Την Τρίτη 28 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση του Φιλοζωικού Συλλόγου «Η Στέγη»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου “Η ΣΤΕΓΗ” σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.γ του ισχύοντος καταστατικού,

0 72

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου “Η ΣΤΕΓΗ” σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.γ του ισχύοντος καταστατικού,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου “Η ΣΤΕΓΗ” σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.γ του ισχύοντος καταστατικού,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη της, που θα γίνει την Τρίτη 28 Μαρτίου, στην αίθουσα συγκεντρώσεων στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας και ώρα ενάρξεως την 20:00 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

Θέμα 1ον : Ενημέρωση των μελών για τις εξελίξεις στο Σύλλογο.

Θέμα 2ον : Οικονομική έκθεση για το έτος 2016

Θέμα 3ον : Απολογισμός-ισολογισμός 2016

Θέμα 4ον : Έγκριση πεπραγμένων έτους 2016 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2016 έως και 31/12/2016.

Θέμα 5ον : Προυπολογισμός 2017.

Θέμα 6ον : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/3, των ταμειακά εντάξει μελών, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2016 προς το

Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Ταμειακά εντάξει είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με νέα ανακοίνωση.

Στη Συνέλευση μπορεί να παρευρεθεί και όποιος άλλος θα ήθελε. (Δήμος, Μ.Μ.Ε, κ.λ.π )

Για το ΔΣ του σωματείου

Πρόεδρος – Γεν. Γραμματέας

Κτενάς Χρήστος – Παπαγεωργίου Κων/νος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.