Τέλος η λαχτάρα… με τους «έκπτωτους» αυτοδιοικητικούς λόγω χρεών

0 724

Με ξεχωριστό άρθρο που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», επιλύεται η «γκάφα» του ν. 4804/2021, που με την παρ. 2 του άρθρου 11 απέκλειε όσους αιρετούς δεν τηρούσαν την προθεσμία των 10 ημερών για εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών τους προς τον οικείο Δήμο.

Η συγκεκριμένη παράγραφος, καθιστούσε «έκπτωτους» χιλιάδες εκλεγμένους σε όλη τη χώρα, που δε γνώριζαν το νόμο, είχαν ξεχάσει να πληρώσουν ή ακόμη χειρότερα, δε γνώριζαν ότι χρωστούσαν πάνω από 300 ευρώ στο Δήμο που είχαν εκλεγεί.

Με ξεχωριστό άρθρο που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», επιλύεται η «γκάφα» του ν. 4804/2021, που με την παρ. 2 του άρθρου 11 απέκλειε όσους αιρετούς δεν τηρούσαν την προθεσμία των 10 ημερών για εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών τους προς τον οικείο Δήμο.

Η συγκεκριμένη παράγραφος, καθιστούσε «έκπτωτους» χιλιάδες εκλεγμένους σε όλη τη χώρα, που δε γνώριζαν το νόμο, είχαν ξεχάσει να πληρώσουν ή ακόμη χειρότερα, δε γνώριζαν ότι χρωστούσαν πάνω από 300 ευρώ στο Δήμο που είχαν εκλεγεί.

Το απίστευτο μπάχαλο φαίνεται ότι τελικά αποφεύγεται με τη συγκεκριμένη τροπολογία που κατατέθηκε 9/12/23 στο ανωτέρω σχέδιο νόμου και στο άρθρο 93 όπου αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 93:

Προθεσμία εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών των αιρετών δημοτικών αρχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4804/2021

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), περί του ασυμβιβάστου λόγω οφειλών των αιρετών δημοτικών αρχών, η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του» (Σ.LR: μέχρι 10 ημέρες από την ημερομηνία του αρμόδιου πρωτοδικείου. Αν υπήρχε προσβαλλόμενη απόφαση – επανακαταμέτρηση κλπ – ίσχυε η τελευταία ημερομηνία με τη διόρθωση από το αρμόδιο δικαστήριο μόνο όμως για τους συμβούλους που αφορούσε η τροποποίηση) αντικαθίσταται από τη φράση «έως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών» και η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αν οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, έως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.».

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται «ως μηδέποτε εκδοθείσες» οι διαπιστωτικές πράξεις της Αποκεντρωμένης:

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 4804/2021. Διαπιστωτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.

 

Το άρθρο είναι αναδημοσίευση από το lamiareport που στην συγκεκριμένη περίπτωση όπως αναφέρεται στη Φθιώτιδα  ήθελαν πάνω από 100 άτομα εκπτωτους και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός ήταν τριψήφιος!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr