Συνεδριάζουν την Δευτέρα 30/9, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής Δήμου Καλαμπάκας

Συνεδριάζουν την Δευτέρα το απόγευμα, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, σε θέματα αρμοδιότητας τους.

0 170

Συνεδριάζουν την Δευτέρα το απόγευμα, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, σε θέματα αρμοδιότητας τους.

Συνεδριάζουν την Δευτέρα το απόγευμα, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, σε θέματα αρμοδιότητας τους.

Τα θέματα ανα συνεδρίαση έχουν ως εξής:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – 19:00 μ.μ

1.Προέγκριση άδειας καταστήματος Στεφανία Πίσσα (Καφέ-εστιατόριο-ψησταριά) Τ.Κ. Καστρακίου

Οικομική Επιτροπή Δήμου Καλαμπάκας – 19:15

Τα θέματα:

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών Δήμου Καλαμπάκας»
2.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού δικτύου στις Δ.Ε. Καλαμπάκας και Χασίων»
3.-Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδού Τ.Κ. Κορυδαλλού»
4.-Σύνταξη όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Τ.Κ. Διάβας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα» έτους 2013»
5.-Σύνταξη όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Αχελινάδας Τ.Κ. Μαυρελίου, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα» έτους 2013»
6.-Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης εμπορικής υλοτομίας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Αγναντιάς έτους 2013 στη συστάδα 5β
7.-Έγκριση όρων κυλικείου
8.-ΦΟΠ (Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Κακοπλευρίου στο Δήμο Καλαμπάκας)
9.-ΦΟΠ (Ηλεκτροδότηση κτιρίου ΓΕΩΣΕ)
10.-ΦΟΠ (Παλαιοχώρι)
11.-ΦΟΠ (Ιωάννη Κώστα στην Τ.Κ. Κορυδαλλού)
12.-ΦΟΠ (Χρήστος Γεωργαλής Οικισμού Τριφύλλια Τ.Κ. Κρύας Βρύσης)
13.-Δέσμευση πιστώσεων
14.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
15.-Αποδέσμευση πιστώσεων
16.-Έγκριση όρων δημοπρασίας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κορυφής επί ιστού (πάρκου- πλατείας –πεζοδρόμου) και χωνευτών επί ιστού (Δρόμων –πάρκινγκ) τύπου LED οικονομικής κατανάλωσης, πράσινης τεχνολογίας για αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόλου κατανάλωσης με υψηλό δείκτη ρύπανσης του περιβάλλοντος»
17.-Ορισμός δικηγόρου (Υπόθεση Τσαρούχα)

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλαμπάκας 19:30

Τα θέματα

1.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημόσιου Δάσους Γερακαρίου για τα έτη 2013-2022
Εισηγητής κ. Λύπας
2.-Έγκριση μελέτης προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού δάσους Καστρακίου, περιόδου 2012-2016 περιφέρειας Δασαρχείου Καλαμπάκας.
Εισηγητήςκ. Λύπας
3.-Έγκριση μελέτης προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού δάσους Διάβας, περιόδου 2013-2016 περιφέρειας Δασαρχείου Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Λύπας
4.-Έγκριση μελέτης προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού δάσους οικισμού Αχελινάδας Τ.Κ. Μαυρελίου, περιόδου 2012-2016
Εισηγητής κ. Λύπας
5.-Έγκριση μελέτης προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κονισκού περιόδου 2012-2016
Εισηγητής κ. Λύπας
6.-Περί παραχώρησης καυσοξύλων δρυός από το Δημοτικό δάσος Καστρακίου για ατομικές ανάγκες των κατοίκων στον Δασικό Συνεταιρισμό Καστρακίου.
Εισηγητής κ. Λύπας
7.-Γνωμοδότηση για περιβαλλοντική έκθεση για τη δραστηριότητα «Λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας Μπρόβα Νικόλαου στη θέση «Πλάκες» της Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Λύπας
8.-Αίτηση Μπρόβα Νικόλαου για παραχώρηση Δημοτικής Έκτασης υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στη θέση «Πλάκες» της Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Λύπας
9.-Επί αιτήσεως Βράκας Τεχνική ΑΤΕΒΕ (χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας»
Εισηγητής κ. Τόλης
10.-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Δήμου στην ΑΝΕΝΤ Α.Ε
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
11.-Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση της κατασκευής γηπέδου στην Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου Καλαμπάκας».
Εισηγητής κ. Φωλίνας
12.-Περί αποδοχής της ένταξης πράξης και του συμφώνου αποδοχής όρων (ΣΑΟ) της πράξης «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο του Βλαχάβειου Γυμναστηρίου Καλαμπάκας» με κωδικό ΜΙS 425891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.).
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
13.-Εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2013 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο του Βλαχάβειου Γυμναστηρίου Καλαμπάκας».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
14.-Τροποποίηση και ένταξη της πράξης «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο του Βλαχάβειου Γυμναστηρίου Καλαμπάκας» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
15.-Περί αποδοχής ένταξης της πράξης και του συμφώνου αποδοχής όρων για την πράξη «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κορυφής επί ιστού (πάρκου- πλατείας –πεζοδρόμου) και χωνευτών επί ιστού (Δρόμων –πάρκινγκ) τύπου LED οικονομικής κατανάλωσης, πράσινης τεχνολογίας για αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόλου κατανάλωσης με υψηλό δείκτη ρύπανσης του περιβάλλοντος στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
16.-Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κορυφής επί ιστού (πάρκου- πλατείας –πεζοδρόμου) και χωνευτών επί ιστού (Δρόμων –πάρκινγκ) τύπου LED οικονομικής κατανάλωσης, πράσινης τεχνολογίας για αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόλου κατανάλωσης με υψηλό δείκτη ρύπανσης του περιβάλλοντος»- τροποποίηση προϋπολογισμού- τρόπος διενέργειας προμήθειας.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
17.-Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της μελέτης ¨σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Δήμου Κλεινοβού.
Εισηγητής κ. Τόλης
18.-Περί αποδοχής ένταξης της πράξης και του συμφώνου αποδοχής όρων της πράξης «Κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας» με κωδικό MIS 452226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα –Ήπειρος».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
19.-Εκδηλώσεις Δήμου 28ης Οκτωβρίου,
Εισηγητής κ. Αλμπάνης
20.-Περί εκδήλωσης σχετικής με την πυρπόληση της πόλης της Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Αλμπάνης
21. –Περί εκδήλωσης στα πλαίσια Παγκόσμιας Ημέρας για Τρίτη ηλικία
Εισηγητής κ. Αλμπάνης
22.-Επί αιτήσεως Κων/νου Δογάνη (ονομασία οδών στην Τ.Κ. Ανθούσας)
Εισηγητής κ. Πρόεδρος
23.-Επί εγγράφου ΙΚΑ σχετικά με την παραχώρηση χώρου από τον Δήμο Καλαμπάκας για την στέγαση του μη αυτοτελούς Γραφείου ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
24.-Επί αιτήσεως Βαρβάρας Γκότση, Στέφανου Δρουμάκα, Μαρίας Κύργου και Βασιλικής Χασιώτη, για έγκριση χορήγησης παραγωγικών αδειών πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής κ. Λύπας
25.-Αναπροσαρμογή ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης (κεραίες).
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
26.-Αίτηση Σιαχούλη Κων/νου (παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Παναγίας).
Εισηγητής κ. Λύπας
27.-Εκμίσθωση κυλικείων (γηπέδου).
Εισηγητής κ. Αλμπάνης
28.-Επί αιτημάτων κατοίκων Τ.Κ. Παναγίας
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

29.-Επί απόφασης Δ.Κ. Καλαμπάκας «Παραχώρηση μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής για το γιατρό».
Εισηγητής κ. Αλμπάνης
30.-Αποδοχή πίστωσης 61.064,63€ (σχολεία) – τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2013.
Εισηγητής κ. Αλμπάνης
31.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας
Εισηγητής κ. Αλέκος
32.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας
Εισηγητής κ. Αλμπάνης
33.-Επί αιτήσεως Ντόκου Όλγας (μείωση μισθώματος στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυθέας).
Εισηγητής κ. Ρουστάνης
34.-Επί αιτήσεως Παναγιώτας, Βασιλικής & Παρασκευής Σταδήμου (περί αγροκτήματος στην Τ.Κ. Αγναντιάς)
Εισηγητής κ. Λύπας
35.-Επιβολή προστίμων αυθαίρετης βοσκής στον Αθανάσιο Καρπούζη του Ευαγγέλου στην Τ.Κ. Κλεινού
Εισηγητής κ. Λύπας
36.-Επί αιτήσεως Δημητρίου Ζαρακότα (αποκατάσταση περίφραξης) περιμένουμε απόφαση Τ.Κ. Καστρακίου.
Εισηγητής κ. Τόλης
37. Τροποποίηση προϋπολογισμού
Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος
38. Επί κτιρίου ΓΑΙΟΣΕ
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
39. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης» Δήμου Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
40. Έγκριση σύμβασης δωρεάς «Αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου και χώρων περί αυτού καθώς και διαχείρισης –λειτουργίας βιβλιοθήκης».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
41.Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου του έργου «Αναβάθμιση βιβλιοθήκης».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
42. Κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Δήμου μας.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
43. Επί αιτήσεων δημοτών σχετικά με την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης.
Εισηγητής κ. Παπαχρήστος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.