Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Ποιότητα Ζωής και Οικονομική Επιτροπή

1 280

Σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου το απόγευμα συνεδριάζουν η Ποιότητα Ζωής, η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων σε θέματα αρμοδιότητας τους.

Τα θέματα ανά ώρα και συνεδρίαση:

Οικονομική Επιτροπή – ώρα 18:00

1.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2018

2.-Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2019

3.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κρανέας του Δήμου Μετεώρων

4.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κορυδαλλού  του Δήμου Μετεώρων

5.-Έγκριση πρακτικού Ι & ΙΙ διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων, Οκ. Έτους 2019 – 2020»

6.-Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Καλαμπάκας Οικονομικού έτους 2017»

7.-Έγκριση όρων διακήρυξης για την πράξη με τίτλο: «Άρδευση Αμπελιών Τ.Κ. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων»

8.-Έγκριση όρων διακήρυξης για την πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων»

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.

10.-Παραίτηση από το δικόγραφο ανακοπής υπόθεσης Μπριάζα

                                                        Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής 

                                                         Χρήστος Παπαγεωργίου

Ποιότητα Ζωής – Ώρα 18:15

1.-Μεταβίβαση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου μας στο ΦοΦΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε» σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018

2.-Αίτηση Ελευθερίου Καρανίκα (παραχώρηση χώρου στάθμευσης)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βουρλίτσης Δημήτριος

Δημοτικό Συμβούλιο – ώρα 19:00

1.-Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης  Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι , Άξονας προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας».

2.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων και ΔΕΥΑΜ για την πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων».

3.-Αποδοχή όρων για λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του  έργου «Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ. Δήμου Μετεώρων».

4.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (Χορήγηση Ετήσιας άδειας εκσκαφής για Μικροεπεκτάσεις & Μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων στον Δήμο Μετεώρων)

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.

6.-Μεταβίβαση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου μας στο ΦοΦΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε» σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

7.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2018

8.-Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο χρήσης 2018.

9.-Αίτηση Ελευθερίου Καρανίκα (παραχώρηση χώρου στάθμευσης)

10.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

11.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

12.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμπάκας».

13.–Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως».

                         Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

  1. Πεζοδρομιάκιας λέει

    Για να δούμε τώρα με τι μούτρα θα καθίσει ο Καλτσούδας δίπλα στον Τούλα, που κάθε φορά που έπαιρνε τον λόγο, τον αποδοκίμαζε.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.