Συνεδριάζει η Ποιότητα Ζωής Δήμου Μετεώρων

1 113

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A΄75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της  ΔΙΔΑΔ/Φ69/170/οικ.14187/13-7-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco webex, τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις  21 Ιουλίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:15 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.- Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Βασιλικής Ο.Τ. 40.

2.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ Γ276 (αίτηση Κεραμά Άννα).

3-Τροποποίηση πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ. Γ 117 (αίτηση Δημητρίου Καραγεώργου).

4.-Αίτηση Κατασκευής δικτύου Τηλεπικοινωνιών Vodafone-Syzeyxis

5.-Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

6-Αίτηση Καραμπέρη Παναγιώτη για παραχώρηση έκτασης 4359,75 τ.μ στη Θέση ΜΠΑΤΛΑ της κοινότητας Ασπροκλησιάς για πρόχειρες σταβλικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

7.-Αίτηση Χασιώτη Παναγιώτη & Κων/νου περί παραχώρησης έκτασης στην Κοινότητα Κλεινοβού για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

8.-Αίτημα Καρανάσιου Στέφανου περί λύσης συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Γάβρου, λόγω συνταξιοδότησης.  

9.-Περί σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία Δανειοθαλάμου-Λατομείου Αδρανών υλικών στην περιοχή της Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων.

10.-Αίτηση των «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» περί διάνοιξης εισόδου σε Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Κόττης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
  1. Πεζοδρομιάκιας λέει

    “Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.”
    Σε ενάμιση μήνα τελειώνει το καλοκαίρι……και εσείς ακόμα παίρνετε απόφαση!!!!!!!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.