Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας – Τα θέματα

0 108

Συμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.


ΚΑΛΕΙΣΤΕ


Στην 7η τακτική δια περιφοράς, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει την 24η του μηνός Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση της Λάππα Άννας (παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της
  οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 9-11).
 2. Αίτηση του Κωστόπουλου Ευριπίδη (σύνδεση αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης).
 3. Αίτηση του Λέτσιου Παναγιώτη (σύνδεση αναγειρόμενης οικοδομής με το
  δίκτυο ύδρευσης).
 4. Αίτηση του Αρσενίου Ευάγγελου (σύνδεση αναγειρόμενης οικοδομής με
  το δίκτυο ύδρευσης).
 5. Αίτηση της “Vespa Club Τρικάλων” (χορήγηση άδειας εκδήλωσης).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας Σινάνης Αθανάσιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.