Συνεδριάζει η ΔΕΥΑ Μετεώρων – Τα θέματα

0 290

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 60249/22.09.2020, όπως είχε διευκρινιστεί και με τις αρ. 18318/13.03.2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ορισμός Δικηγόρου προς υπεράσπιση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για τη νομική αντιμετώπιση της υπ΄αρίθμ. κατάθεσης Τ21/2020 αγωγής κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.
  2. Ορισμός Ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη διενέργεια τακτικού οικονομικού ελέγχου διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων οικονομικού έτους 2019.
  3. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

    Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

                  Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.