Στη ΔΟΥ όσοι αδυνατούν να πληρώσουν το χαράτσι

Στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται θα απευθύνονται οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος ακινήτων σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που εξουσιοδοτεί την εφορία να ρυθμίσει τις δόσεις ή να περιορίσει το τέλος, υπό προϋποθέσεις.

0 289

Στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται θα απευθύνονται οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος ακινήτων σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που εξουσιοδοτεί την εφορία να ρυθμίσει τις δόσεις ή να περιορίσει το τέλος, υπό προϋποθέσεις.

Στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται θα απευθύνονται οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος ακινήτων σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που εξουσιοδοτεί την εφορία να ρυθμίσει τις δόσεις ή να περιορίσει το τέλος, υπό προϋποθέσεις.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που απεστάλη σε όλες τις εφορίες, προβλέπει οτι ο έφορος θα κρίνει αν συντρέχουν λόγοι να αυξηθουν οι δόσεις ή να μειωθεί το τέλος ακινήτων για τους φορολογούμενους που εμφανίζουν αδυναμία καταβολής του τέλους.

Στην εγκύκλιο τονίζεται χαρακτηριστικά οτι εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις που ορίζει ο νόμος, «ο προιστάμενος της ΔΟΥ, μπορεί να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις είτε και τον περιορισμό του τέλους μέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ίδιου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr