Προσλήψεις στο Δασαρχείο Καλαμπάκας

Τριάντα τρεις προσλήψεις εποχιακών με 8μηνη σύμβαση, ανακοινώθηκαν από το Δασαρχείο Καλαμπάκας. Το Δασαρχείο Καλαμπάκας είναι μια από τις λίγες εργασιακές εστίες στον Δήμο Καλαμπάκας. Κάθε χρόνο πάνω από 60 άνθρωποι έστω και εποχικά, απασχολούνται στις διάφορες υπηρεσίες του Δασαρχείου, εξοικονομώντας έτσι έστω το ελάχιστο εισόδημα ώστε να μπορεί να ζήσει κάποιος.

0 172

Τριάντα τρεις προσλήψεις εποχιακών με 8μηνη σύμβαση, ανακοινώθηκαν από το Δασαρχείο Καλαμπάκας. Το Δασαρχείο Καλαμπάκας είναι μια από τις λίγες εργασιακές εστίες στον Δήμο Καλαμπάκας. Κάθε χρόνο πάνω από 60 άνθρωποι έστω και εποχικά, απασχολούνται στις διάφορες υπηρεσίες του Δασαρχείου, εξοικονομώντας έτσι έστω το ελάχιστο εισόδημα ώστε να μπορεί να ζήσει κάποιος.

Τριάντα τρεις προσλήψεις εποχιακών με 8μηνη σύμβαση, ανακοινώθηκαν από το Δασαρχείο Καλαμπάκας.
Το Δασαρχείο Καλαμπάκας είναι μια από τις λίγες εργασιακές εστίες στον Δήμο Καλαμπάκας. Κάθε χρόνο πάνω από 60 άνθρωποι έστω και εποχικά, απασχολούνται στις διάφορες υπηρεσίες του Δασαρχείου, εξοικονομώντας έτσι έστω το ελάχιστο εισόδημα ώστε να μπορεί να ζήσει κάποιος.
Μακάρι να υπήρχαν και άλλες επιχειρήσεις που να μπορούσαν να απασχολήσουν κόσμο και να ελαττώσουν το μεγάλο ποσοστό ανεργίας που μαστίζει την περιοχή.
Ο μεγάλος αριθμός ανέργων σε σχέση με τις ελάχιστες θέσεις εργασίας που προσφέρει η περιοχή, έχει ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι για αυτές τις θέσεις να είναι πάρα πολλοί.
Αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι θα εργαστούν και οι περισσότεροι θα περιμένουν την ερχόμενη φορά.
Αυτοί όμως που βάση κριτηρίων θα απασχοληθούν στο Δασαρχείο Καλαμπάκας είναι οι εξής:
Α. ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ειδικότητα ΠΕ Δασολόγων: Ταμπουρά Αικατερίνη του Χρήστου
Ειδικότητα ΤΕ Δασοπόνων: Ζαχαράκη Ελένη του Χρήστου
Β. ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων: Τουλιά Στυλιανή του Βασιλείου
Ειδικότητα ΥΕ Εργατών Υλ. Εργασιών Παραλήπτες Διαθέτες: Καρτσούκης Σπυρίδων του Ηλία, Πάνος Κων/νος του Γεωργίου, Ζαλαβρά Ευτυχία του Θωμά.
Ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πεστροφογεννητικού Σταθμού: Σουγγάρης Χρήστος του Δημητρίου.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
Ειδικότητα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Πετρίνκα Ζαχαροπούλου Ελένη του Ιωαν.
Ειδικότητα ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ): Γάκη Αλεξάνδρα του Γεωργίου
Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Δομικών Έργων: Αδάμος Ιωάννης του Δημητρίου
Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ξυλουργών Επιπλοποιών: Λιατσικούρας Γεώργιος του Αγγέλου, Κατές Αθανάσιος του Ιωάννου, Ζήκας Ιωάννης του Δημητρίου, Αλμπάνης Γεώργιος του Νικολάου, Παπαγεωργίου Δημήτριος του Γεωργίου, Στηργιάρης Ιωάννης ΤOU Ευανγέλου, Κουρκούτας Δημήτριος του Επαμεινώνδα, Λιόντος Γεώργιος του Αθανασίου, Λαμπέρης Κων/νος του Ανίκητου.
Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού Μηχανουργός Ηλεκτροσυγκολλητής: Χασιώτης Κων/νος του Δημητρίου.
Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού Μηχανικού Αυτοκινήτου: Λιάκος Αθανάσιος του Χρήστου.
Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτροτεχνιτών: Βαϊνάς Βασίλειος του Χρήστου.
Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού Μηχανικού (Χειριστές Ξυλουργικών Μηχανημάτων): Νικογιάννης Κων/νος του Ηλία, Κανίστρας Βασίλειος του Ευαγγέλου.
Ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων: Καντζούρας Χρυσόστομος του Νικολάου, Θεοχάρης Βασίλειος του Σπυρίδων, Εμμανουήλ Σπυρίδων του Ιωάννη.
Ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κορμοπλατείας: Αδάμος Τάσος του Σωτηρίου, Μέλλιου Αλεξάνδρα του Ιωάννου, Πρεμέτη Δάφνω του Παύλου, Χερίδου Μαρία του Χρήστου, Σιώμου Αγγέλη Ειρήνη του Χρήστου, Τασίκα Βασιλική του Βσιλείου, Παππά Βαρβάρα του Λαζάρου.
Οι παραπάνω απολύονται αυτοδίκαια μετά την λήξη των οκτώ (8) μηνών για τον οποίο προσλήφθηκαν χωρίς άλλη προειδοποίηση ή αποζημίωση από την Υπηρεσία.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απολύσει τους ανωτέρω πριν ολοκληρώσουν το χρονικό διάστημα για το οποίο προσλήφθηκαν σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρός και σπουδαίος λόγος όπως έλλειψη πιστώσεων κλπ.
Η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τακτικό Προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω, μετά την ειδοποίηση από την Υπηρεσία δεν προσέλθουν για την απασχόληση ή και αποχωρήσουν πριν τη λήξη της, θα προβούμε στην πρόληψη του αμέσως επόμενου, τηρούμενης της προτεραιότητας του αντίστοιχου πίνακα επιλογής.

Η ΕΡΕΥΝΑ 08 Νοεμβρίου 2007, αρ. φύλλου 14760,   σελίδα 13 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.