Νέοι Γεωργοί: Οικονομική ενίσχυση 17.000 ευρώ έως και 22.000 ευρώ για την πρώτη εγκατάστασή τους

Στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

0 425

Στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας  των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, παρέχεται σε νέους γεωργούς οικονομική ενίσχυση 17.000 ΕΥΡΩ έως και 22.000 ΕΥΡΩ για την πρώτη εγκατάστασή τους, ανάλογα με την τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο εν λόγω υπομέτρο έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

α) Φυσικά πρόσωπα
Δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος κατά την υποβολή της αίτησης.

β) Νομικά πρόσωπα
Δικαιούχοι είναι αυτοί που έχουν ως αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπό τους νέο γεωργό και έχουν ως δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή.

Ο νέος γεωργός, αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει οπωσδήποτε:

1. Να έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά στη γεωργία, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο υπομέτρο.
2. Το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (δήλωση ΟΣΔΕ) για το 2016.
3. Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως «επαγγελματίας αγρότης» νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, ή ως κάτοχος για τα νομικά πρόσωπα.
4. Να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του.
5. Η γεωργική του εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000 ΕΥΡΩ και μέγιστο 100.000 ΕΥΡΩ και να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας.
6. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
7. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

1. Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος.

2. Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο εν λόγω υπομέτρο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων στα τηλέφωνα 2431046351 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ Αντιόπη Μοσχόβη και Παναγιώτης Μπάκας).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.