Μήνυμα του Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ για την Ανάσταση του Κυρίου

Μήνυμα του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ.κ Σεραφείμ προς
Τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως .

0 57

Μήνυμα του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ.κ Σεραφείμ προς
Τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως .

Μήνυμα του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ.κ Σεραφείμ προς Τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως

«Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι …καί συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσιν, Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον»
( Ὕμνος Πασχαλινός )

Ἀγαπητά μου Παιδιά, Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ θριαμβευτής. Ἡ θριαμβευτική ἰαχή «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» θά ἀντηχήσει καί πάλι γιά νά μᾶς γεμίσει μέ ψυχική ἀγαλλίαση, ἀλλά καί γιά νά μᾶς πλημμυρίσει μέ τό ὑπέροχο συναίσθημα τῆς ἐλευθερίας. Γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι κυρίως ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν ποικίλων παθῶν καί ἀσφαλῶς ἀπό τόν θάνατον.Ἡ πνευματική καί ὑλική σκλαβιά τοῦ ἀνθρώπου εὑρίσκει τήν λύση της μόνο μέ τήν κορυφή τοῦ Θριάμβου τοῦ Χριστοῦ καί αὐτή εἶναι ἠ Ἀνάστασίς Του.

Μᾶς καλεῖ ὁ χαρούμενος καί γεμάτος ἀπό ἐλπίδα αὐτός Πασχαλινός Ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας νά προσέλθουμε μέ ἀναμένες τίς ἀναστάσιμες λαμπάδες, τῆς βαθειᾶς πίστεως, τῆς σιγουριᾶς καί τῆς ἀκατάβλητης δύναμης στό σωτήριο Πάσχα τοῦ θεοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τό γεμάτο ἀπό χαρά αὐτό ἀναστάσιμο Μήνυμα, τό σωτήριο μήνυμα, νιώθουμε στην ψυχή μας τήν λυτρωτική δύναμη πού ξεπηδᾶ ἀπό τόν κενό Τάφο τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ, μέ τήν ὁποία ἠμποροῦμε νά σπάσουμε τίς ἁλυσίδες μας, πού μόνοι μας βάλαμε στή ζωή μας, νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τήν βασανιστική δουλεία καί σκλαβιά των, καί νά αἰσθανθοῦμε τό μεγαλεῖο τῆς «ἄλλης βιοτῆς» τῆς ὄμορφης ἀναστημένης ζωῆς!! Τίποτε καί καμία δύναμη δέν ἠμπορεῖ νά μᾶς ἐμποδίσει νά ζήσουμε τήν προσωπική μας Ἀνάσταση. Γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς θωρακίζει καί μᾶς ἐξοπλίζει μέ ἀκατάβλητη ψυχική δύναμη γιά νά εἴμαστε οἱ νικητές, ἀφοῦ γνωρίζουμε καί πιστεύουμε ὅτι ὁ Κύριός μας εἶναι ἡ Πηγή τῆς Ζωῆς καί τῆς δύναμης καί ὁ Νικητής τοῦ Θανάτου.

«Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι …καί συνεορτάσωμεν… Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον» .
Ἀπόψε ἔχουμε προσέλθει γιά νά χαροῦμε τό μέγιστο γεγονός πού εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί κρατοῦμε στό χέρι μας τήν ἀναμμένη λαμπάδα. Εἴμαστε «λαμπαδηφόροι» καί ποθοῦμε νά αἰσθανθοῦμε τό «Πάσχα» ὡς μία ἀφετηρία ἀνανεωμένη γιά τή ζωή μας. Μόνο ἐάν δεχθοῦμε τήν Ἀνάσταση ὡς τό θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ὡς τήν ἀκλόνητη βεβαιότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς τήν πηγή τῆς ἀναφαίρετης χαρᾶς, ὡς τό πολύτιμο καί ἀτίμητο δῶρο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Μόνο τότε θά κατανοήσουμε καί θά ἀγαπήσουμε τό σπουδαῖο καί βαθύτατο πνευματικό γεγονός τοῦ Πάσχα. Ἔτσι τό Πάσχα παίρνει τό ἀληθινό του νόημα, δέν εἶναι μόνο «διάβασις», ἀλλά γίνεται ἡ ἀφετηρία, ἡ πηγή ἡ ἀναλλοίωτη τῆς ἰδικῆς μας σωτηρίας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Μέ τήν ἐξάρτησή μας ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας θεμελιώνουμε μία νέα προοπτική στή ζωή μας, γιατί ἡ μέν παροῦσα ζωή μας ἐδῶ παίρνει τό ἀληθινό καί πραγματικό νόημά της, ἀλλά μᾶς ἀνοίγει καί τήν πόρτα τῆς αἰωνιότητός μας. Ἀφοῦ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός θά ἀναστηθοῦμε καί ἡμεῖς. Τά σημερινά ἀδιέξοδα προβλήματα μας, βρίσκουν διέξοδο μέ τήν βαθειά μας ἀποδοχή τοῦ μηνύματος τοῦ «Πάσχα».

Ἄς τό προσέξουμε…

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!! Σέ ὅλους σας χρόνια πολλά.
Μετά Πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.