Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμπάκα λόγω street basketball 3 on 3

0 1.146

« Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς του Δήμου Kαλαμπάκας.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 10/9/2018 αίτηση Α.Ο Καλαμπάκας.

Γ) Την υπ ́αριθμ 3352 από 13-09-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων με την οποία χορηγείται η άδεια τέλεσης του εν λόγω αγώνα.

Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/18/1817559 από 12-09-2018 αναφορά του Α.Τ. Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία προτείνεται η διακοπή της κυκλοφορίας για την διεξαγωγή του αγώνα.

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1 ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 16/09/2018 και κατά τις ώρες από 09:00 ́ έως 14:30 ́, στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση της με την οδό Χ. Τρικούπη έως την διασταύρωση της με τις οδούς Μ. Αλεξάνδρου & Ραμμίδη, προκειμένου διεξαχθεί αγώνας καλαθοσφαίρισης « street basketball 3 on 3», στην πόλη της Καλαμπάκας καθώς και
– Την απαγόρευση κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 09.00 ́ – 14.30′, όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων κατά μήκος ολόκληρης της οδού Τρικάλων [από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Πίνδου έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Βλαχάβα (Δημαρχείο πόλης)].
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2 ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3 ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4 ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr