Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το 3 on 3 street basketball στην Καλαμπάκα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφάσισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων για την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου λόγω της διαξαγωγής του 3 on 3 street basketball στην Καλαμπάκα.

0 160

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφάσισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων για την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου λόγω της διαξαγωγής του 3 on 3 street basketball στην Καλαμπάκα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφάσισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων για την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου λόγω της διαξαγωγής του 3 on 3 street basketball στην Καλαμπάκα.

Η απόφαση έχει ως εξής:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Το από 12/09/2016 έγγραφο του Α.Ο. Καλαμπάκας/ Τμήμα Καλαθοσφαίρισης.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 51081/16/1769332 από 13/09/2016, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι αθλητικές εκδηλώσεις και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την Πέμπτη 15/09/2016 και κατά τις ώρες
11:00΄ έως 16:00΄, στις κατωτέρω οδούς του Δήμου Καλαμπάκας:

– Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από το ύψος της Πλατείας Δημαρχείου έως την διασταύρωσή της με τις οδούς Σοφοκλέους και Μασούτα,

– Στην οδό Περικλέους και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τρικάλων και Κονδύλη, προκειμένου διεξαχθούν αθλητικές εκδηλώσεις καλαθοσφαίρισης 3 on 3 street basketball.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών των ανωτέρω εκδηλώσεων, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και τη διοργανώτρια αρχή, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.