Κώστας Φαμίσης – Προτάσεις για την τουριστική προβολή του δήμου Καλαμπάκας 2011 – 2013

Ο τουρισμός σε Παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της Κοινωνίας του 21ου αιώνα. Αποτελεί στήριγμα για τις τοπικές  και τις εθνικές  οικονομίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και εισροή συναλλάγματος.

0 563

Ο τουρισμός σε Παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της Κοινωνίας του 21ου αιώνα. Αποτελεί στήριγμα για τις τοπικές  και τις εθνικές  οικονομίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και εισροή συναλλάγματος.

Κώστας Φαμίσης

Ο τουρισμός σε Παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της Κοινωνίας του 21ου αιώνα. Αποτελεί στήριγμα για τις τοπικές  και τις εθνικές  οικονομίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και εισροή συναλλάγματος.

Τα Μετέωρα λόγω της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς , της γεωγραφικής θέσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί το ελκυστικότερο τουριστικό προϊόν παγκοσμίως .

Ο τουρισμός, όμως, είναι ευαίσθητο προϊόν, έχει σχέση με το δούνε και λαβείν και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Η λανθασμένη ή ασχεδίαστη ανάπτυξη – προβολή, πολλές φορές επιφέρει, βραχυπρόθεσμα, οικονομικά οφέλη, ωστόσο καταλήγει μακροπρόθεσμα στην απομόνωση του προορισμού, στην μείωση των επισκεπτών – τουριστών  και στην χαμηλή ποιότητα της τουριστικής δραστηριότητας, εν γένει.

Η τουριστική ανάπτυξη του Νομού  και ειδικότερα του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμπάκας μέχρι σήμερα στηρίχθηκε σε εμπειρικές και αποσπασματικές ενέργειες  των  φορέων του δημόσιου τομέα και στις φιλότιμες προσπάθειες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (μικρής διάρκειας  προβολής κ.λ.π). χωρίς τον σχεδιασμό  ενός πολυετούς  πλάνου. Στον τομέα της προβολής και Μάρκετινγκ είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα τόλμημα, τη δημιουργία ενός εθελοντικού οργάνου ή οργανισμού τουριστικής προβολής και Μάρκετινγκ, υπό την ομπρέλα του Δήμου Καλαμπάκας, για την περίοδο 2011 – 2013. Θα  συμμετάσχουν και θα προεδρεύει  ο Δήμαρχος Καλαμπάκας, , ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος, ένας μόνιμος υπάλληλος του Δήμου για την γραμματειακή υποστήριξη και οι εκπρόσωποι  των φορέων, Συλλόγων, Σωματείων που άμεσα – έμμεσα εμπλέκονται με το τουριστικό προϊόν.

Πρέπει  να πορευθούμε μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία και να ευαισθητοποιήσουμε επαγγελματίες ιδιώτες, αλλά  πάντα σε συνεργασία  με όλους τους εμπλεκόμενους εθνικούς και μη φορείς, που διαθέτουν τεχνογνωσία και διαφάνεια σε θέματα τουρισμού  και  αυτό είναι αυτονόητο.

Πρέπει να θέσουμε στο περιφερειακό συμβούλιο τις θέσεις μας, τις προσδοκίες μας, τον προγραμματισμό  προς έγκριση. Επιβάλλεται να συνεργαστούμε στενά με το αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Τ και να ζητήσουμε να εγκρίνει την συμμετοχή ενός μέλους του οργανισμού μας στην επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ως εκπροσώπου, στην προώθηση και προγραμματισμό  των Ελληνικών << προσκυνηματικών περιηγήσεων >>.

Πρέπει ο τουριστικός οργανισμός προβολής να συνεργάζεται πολύ στενά με κορυφαίους φορείς του τουρισμού , του πολιτισμού και της θρησκείας  τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον Ευρωπαϊκό κόσμο.

Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι από τους ανταγωνιστές μας. Οι καιροί απαιτούν την συνένωση των δυνάμεων. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε καλύτερα.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ είναι να καταστούμε ανταγωνιστική στις νέες αγορές

και να εναρμονιστούμε με τις νέες καταναλωτικές συμπεριφορές.

Το  τουριστικό μέλλον   της  πόλης  μας ,είναι ευοίωνο και πρέπει να το ατενίζουμε   με αισιοδοξία.

Πρέπει να  αξιοποιήσουμε  σωστά   το Ιερό  χώρο των ΜΕΤΕΩΡΩΝ ,ως σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο και ως μοναδικό ΦΑΡΟ ΤΗΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Έτσι   θα μπορούμε να ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΌΛΗ ΜΑΣ  ως  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΕ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΕΜΒΕΛΕΙΑ.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας, πάνω και πέρα από ανταγωνισμούς και μικροπολιτικές αντιλήψεις Αυτό θα προκύψει μέσα από κοινές δράσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτεία.

<< Μόνο μέσα από συνεργασίες και συμπράξεις αποκτά κάθε επικοινωνιακή προσπάθεια  δύναμη, κύρος και προοπτική >>.

Πιστεύω ότι  << η τουριστική εικόνα >> του Δήμου θα αποκτήσει την δική του σύγχρονη, ελκυστική και προπαντός αποτελεσματική ταυτότητα. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα παραθέσω ένα πλήρες και τεκμηριωμένο Στρατηγικό  Σχέδιο Μάρκετινγκ και προβολής  που  μπορούμε να  διαφοροποιήσουμε    το τουριστικό προϊόν, όπως:

 • Προσκυνηματικός δρόμος στα Άγια Μετέωρα.
 • Προσκύνημα στα βήματα του Αποστόλου  Παύλου.
 • Περιηγητικός τουρισμός στα Άγια Μετέωρα.
 • Θρησκευτικός τουρισμός στα Άγια Μετέωρα.
 • Εναλλακτικός  τουρισμός.
 • Ο υπαίθριος , ο συνεδριακός, ο πολιτιστικός, ο εκπαιδευτικός, ο γαστρονομικός, ο αθλητικός, ο επαγγελματικός, κ.λ.π.

Ο νέος σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις που  έχουν  απήχηση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες τουριστών, σε κάθε εν δυνάμει επισκέπτη, από την ελληνική και ξένη αγορά και να  αποβλέποντας στην άμβλυνση της εποχικότητας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα  πρέπει  να  περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω δράσεις:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  2011 – 2013

Α/Α        ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

 • Συμμετοχή του Δήμου σε περίπτερο της Περιφέρειας, κατόπιν αξιολόγησής  και εφ΄ οσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα.
 • Διοργάνωση  ειδικών εκδηλώσεων και συνεντεύξεων Τύπου, εφ΄ οσον συμμετέχουμε
 • Μεταφορά διαφημιστικού υλικού
 • Συμμετοχή σε τουριστικές, πολιτιστικές, εμπορικές κλπ εκθέσεις των παρακάτω χωρών

ΕΛΛΑΔΑ:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, SUMMER HOLIDAYS EXPO PHILOXENIA,

ΚΥΠΡΟΣ:  Κατόπιν αξιολόγησής, για την  διατήρηση των υφιστάμενων αγορών και επέκταση σε νέες αγορές. Όπως :

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΙΝΑ, ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ Κ.ΛΠ.

 

2   ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

α. Παραγωγή και μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων σε τηλεοπτικά δίκτυα και ραδιοφωνικούς σταθμούς στο Εσωτερικό

β. Παραγωγή και μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή προβολή DVD σε τηλεοπτικά δίκτυα  και σε δορυφορικά ή άλλα κανάλια στο Εξωτερικό

γ. Σχεδιασμός και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στο διαδίκτυο

Δ .Δημιουργία μακετών και διαφημιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο και περιοδικό Τύπο.

3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΚΔΟΣΗ- ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

α. Σχεδιασμός-έκδοση φωτογραφικού λευκώματος  του Ιερού χώρου των Μετεώρων ή άλλου εντύπου κλπ

β. Σχεδιασμός-έκδοση εντύπων με κατεύθυνση τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού της ευρύτερης ορεινής περιοχής του  Καλλικρατικού Δήμου Καλαμπάκας, όπως:  ( ιππασία, φύση, πεζοπορία, αναρρίχηση, αρχαιολογικοί χώροι – σπήλαιο Θεόπετρας  και Ανταλλαξίμων , εκκλησίες,  πολιτισμός, πολιτιστικές εκδηλώσεις,  γαστρονομικές γεύσεις και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα,  κλπ)

γ. Επανεκτύπωση του υπάρχοντος έντυπου διαφημιστικού υλικού, (χάρτη, τουριστικού οδηγού ,πολύπτυχα, πόστερ σε διάφορα θέματα και σε  γλώσσες.(Ελληνικά, Αγγλικά κλπ ),

δ.Μετάφραση τουριστικού οδηγού  σε  επιπλέον γλώσσες (Ισπανικά, Τσέχικα, Ρουμάνικα, Ρώσικα, Κορεάτικα, Βουλγάρικα, Ολλανδικά κλπ) και εκτύπωση  αυτών.

4 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ-ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

α. Αναπαραγωγή DVD ” Αγια Μετέωρα” (δίγλωσσο-Ελληνικά, Αγγλικά) και μετάφραση του.

5 ΙΝΤΕRΝΕΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

α .Μετάφραση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και σε άλλες γλώσσες ( Ιταλική, Γερμανική, Γαλλική γλώσσα κ.λ.π.)

β. Ανανέωση και εισαγωγή νέων στοιχείων και πληροφοριών για τη συνεχή ενημέρωση των επισκεπτών και των Ελλήνων της διασποράς, ανά τον κόσμο.

6    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σχεδιασμός και δημιουργία λογότυπου ή σήματος ή Brand Name Των  ΜΕΤΕΩΡΩΝ  με σκοπό να καταστεί αναγνωρίσιμο, ως   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΟ.

7  ΔΙΚΤΥΑ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

α. Συνεργασία με δίκτυα παροχής τουριστικών πληροφοριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Γραφεία ΕΟΤ, πρεσβείες, προξενεία, αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ.)

β. Αποστολή διαφημιστικού υλικού σε Μ.Μ.Ε., τουριστικά γραφεία, σχολεία, συλλόγους, αποδήμους, συνέδρια, αεροδρόμια, εκδηλώσεις, σταθμούς τραίνων, λεοφορείων, ταξί,  κ.λπ.

γ. .Συνεχή λειτουργία του περιπτέρου πληροφοριών του Δήμου  για την ενημέρωση των επισκεπτών

8  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.         ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

α. Οργάνωση ή συνδιοργάνωση  ημερίδων ,συνεδρίων , χορωδιακών φεστιβάλ , αθλητικών οργανώσεων ( τουρνουά ποδοσφαίρου,  σχολικούς αγώνες , μπάσκετ, βόλεϊ,  κλπ ) μουσικών εκδηλώσεων , πολιτιστικών εκδηλώσεων και  διαφόρων άλλων που προάγουν το τουριστικό προϊόν του Δήμου μας και βοηθούν στην  ανάπτυξη  των   εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σε επίπεδο τοπικό, Εθνικό και Παγκόσμιο. ( όπως αγώνες μοτο-κρός, αναρρίχησης κ.λ.π) β. Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, με ημερίδες, σεμινάρια, ή άλλες ειδικές εκδηλώσεις και βραβεύσεις των διακριθέντων επιχειρήσεων.

δ. Οργάνωση  έκθεσης ή  εκθέσεων  σε ανοιχτούς χώρους εντος και  εκτός του Δήμου  για την ανάδειξη και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων χειροτεχνίας, εικόνων, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ή με άλλους τουριστικούς φορείς  Καλικρατικών Δήμων, και επιχειρηματίων , κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

9.  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΩΡΑ

 • α. Φιλοξενία έγκριτων δημοσιογράφων που ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ και τις δημόσιες σχέσεις                                   β. Φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων, διάσημων προσωπικοτήτων από το χώρο της τέχνης, της επιστήμης, του αθλητισμού κ.λ.π. Πρέπει να  ξεκινήσουμε επαφές με tour operators, να τους καλέσουμε στην πόλη  μας, προκειμένου να διευρυνθεί το προφίλ των πελατών όσο και να μεγεθυνθεί   η τουριστική περίοδος.
 • Πιστεύω ότι οι σύγχρονες μέθοδοι προβολής  θα αποδώσουν άμεσα , πολλαπλασιαστικά και σε βάθος χρόνου όπως αποδίδουν εδώ και δεκαετίες σε όλους τους  πλέον επιτυχημένους  τουριστικούς  προορισμούς  της Ευρώπης.

ΓΡΑΦΕΙ:

Ο ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π.Θ – Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr