Γιώργος Τσιάκαλος: Η ενδοεπικοινωνία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών ως ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας

0 45

Πολύ κουβέντα γίνεται τα τελευταία χρόνια για τη γραφειοκρατία που συναντούμε στις δημόσιες υπηρεσίες λες και είναι στη μοίρα μας να μην μπορούμε να απεγκλωβιστούμε απ’ αυτή την κατάσταση που μας δημιουργεί επιπλέον άγχος και δοκιμάζει τις αντοχές μας συχνά πυκνά.

Βήματα πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν με τη σταδιακή μηχανοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών  και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ορισμένων δικαιολογητικών.

Η ελληνική πολιτεία, πριν μερικά χρόνια, προχώρησε στη δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που αποτέλεσαν μια πραγματική καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα. Με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα Κ.Ε.Π. γνωρίσαμε πραγματικά τη χρησιμότητά τους και τη διευκόλυνση των πολιτών σε διάφορα θέματα που ως τότε έπρεπε να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κι  υπομονή ανεξάντλητη. 

Οι πολίτες έχουν σήμερα στη διάθεσή τους νέα εργαλεία μέσω ηλεκτρονικών σελίδων καταχώρησης στοιχείων αλλά και την αποστολή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών ηλεκτρονικά.

Καλούμαστε όμως ακόμη να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της γραφειοκρατίας το οποίο προβληματίζει έντονα όλους τους πολίτες και δικαίως αναζητούνται λύσεις! Και για να βρεθούν λύσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς το πρόβλημα στη ρίζα του. Θα πρότεινα τα εξής:

  1. Ταχύτατη ψηφιοποίηση όλου του αρχείου που βρίσκεται ταξινομημένο σε ράφια και σε ντουλάπια πολλών δημοσίων υπηρεσιών ανά έτος και αντικείμενο. Η ψηφιοποίηση θα διατηρήσει το έντυπο αρχείο άθικτο προς χρήση αυτού και μελλοντικά.
  2. Η έκδοση των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων να γίνεται μόνον σε ηλεκτρονική μορφή και να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους.
  3. Η λύση που μπορεί να αποτελέσει πραγματική καινοτομία θα μπορούσε να είναι η ενδοεπικοινωνία μεταξύ διαφορετικών δημοσίων υπηρεσιών έτσι ώστε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων υπηρεσιών για τους πολίτες για να μειώνεται τόσο ο χρόνος αναμονής του πολίτη, αλλά και να λάβουν ένα τέλος οι συνεχείς επισκέψεις των άμεσα ενδιαφερόμενων πολιτών στην ίδια δημόσια υπηρεσία. 

Έτσι θα επιτευχθεί η διασταύρωση εκείνων των πληροφοριών που απαιτούνται την ώρα της συναλλαγής κατά τις διατάξεις λειτουργίας μιας υπηρεσίας και δεν θα υποχρεώνεται ο πολίτης να προσκομίζει δικαιολογητικά που για να τα συγκεντρώσει χρειάζεται χρόνο και αναμονή σε άλλες υπηρεσίες.

Σήμερα που οι εφαρμογές της πληροφορικής και τα σύγχρονα εργαλεία μάς δίνουν απεριόριστες δυνατότητες.

Θα ήταν τραγικό λάθος να μην τις εκμεταλλευτούμε προς όφελος του κοινωνικού συνόλου βάζοντας έτσι τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο.

 

Γεώργιος Τσιάκαλος

Εκπαιδευτικός 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr