ΚΕΝΑΚΑΠ – Παράταση Πρόσκλησης

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΠΥΛΗΣ Α.Ε. ως Συντονιστής Εταίρος του προγράμματος «ΟΠΑΑΧ-ΕΚΤ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους ωφελούμενους για την υλοποίηση του κάτωθι προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ» που υλοποιείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 20% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

0 486

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΠΥΛΗΣ Α.Ε. ως Συντονιστής Εταίρος του προγράμματος «ΟΠΑΑΧ-ΕΚΤ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους ωφελούμενους για την υλοποίηση του κάτωθι προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ» που υλοποιείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 20% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ», Μέτρο 2.9.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

στο πλαίσιο της αποστολής του, η οποία είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΠΥΛΗΣ Α.Ε. ως Συντονιστής Εταίρος του προγράμματος «ΟΠΑΑΧ-ΕΚΤ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους ωφελούμενους για την υλοποίηση του κάτωθι προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ» που υλοποιείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 20% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου. Τα προγράμματα απευθύνονται σε ωφελούμενους των περιοχών ΟΠΑΑΧ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Δ.Δ. Καλαμπάκας, Μαλακασίου, Καστανιάς, Κλεινοβού και Χασίων) και οι κατάλογοι συγκροτούνται με ωφελούμενους που έχουν ήδη επιλεγεί από την τριμελή επιτροπή, ενώ η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται για να καλύψει τις ελλείψεις που έχουν προκύψει. Το έργο απευθύνεται σε αποφοίτους ανέργους. Οι συμμετέχοντες ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,50 €/ώρα (μικτά) και τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες επιδοτούνται με 5,00 € /ώρα (μικτά).

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΚ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡ/ΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΑΑΧ

ΑΚΜΗ Κ.Ε.Κ. ΑΕ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

20

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

200

ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ειδικό έντυπο Αίτησης Συμμετοχής (Δίνεται από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Συμπληρώνεται στο ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)

Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας (εις διπλούν)

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας (εις διπλούν)

Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών και αντίγραφα συμπληρωματικών σπουδών (εις διπλούν)

Μια πρόσφατη φωτογραφία

Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φόρου Εισοδήματος 2006 (εφόσον υποβάλλουν)

Παραπεμπτικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ

Έως την Παρασκευή 19/10/2007 οι ωφελούμενοι μπορούν να προμηθεύονται και να συμπληρώνουν την αίτηση από τις 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε. (Κονδύλη 38, 42200 Καλαμπάκα, Τηλ:24320-25370 & 24320-75250, Fax: 24320-25343).

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται και από τον Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμπάκας (Πλάτωνος & Μετεώρων, 42200 Καλαμπάκα, Τηλ.: 24320-22882, Αρμόδιοι: οι εργασιακοί σύμβουλοι)

Για το ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. ΑΕ

Ο Πρόεδρος

Βύρων ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.