ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ – Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων για τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ έργα του προγράμματος CLLD/LEADER

1 1.005

«Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων – 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.  ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Υπομέτρο 19.2 – Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) όπως προέκυψαν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της εταιρείας και του δειγματοληπτικού διοικητικού Ελέγχου από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.” www.kenakap.gr.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα αξιολόγησης της κάθε αίτησης στήριξης έχουν αναρτηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), στο οποίο οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης τους. Επίσης οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν ατομικά, για τα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης από την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Συνολικά αξιολογήθηκαν 88 προτάσεις εκ των οποίων οι 69 θετικά αξιολογημένες και 19 μη παραδεκτές. Ο προϋπολογισμός των θετικά αξιολογημένων προτάσεων ανέρχεται στα 9.098.109,19 €, ποσό δημόσιας δαπάνης. Επισημαίνεται ότι το ποσό της προκήρυξης ήταν 1.931.500,00€ αποδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των υποψηφίων επενδυτών.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής ένστασης αποκλειστικά εντός της προθεσμίας 15 ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία ενημέρωσής τους, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που λαμβάνουν από την ΟΤΔ “ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.” και όπως προβλέπεται στην Υ.Α. 13214/30-11-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην υπ’ αριθμ. 42/22-05-2020 Πρόσκληση της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε..

Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα προκύψει μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων.

Η ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.” σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) και την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΠΘ) έχει ενεργήσει προκειμένου να διατεθεί με τη μορφή υπερδέσμευσης το απαιτούμενο ποσό ώστε να ενταχθούν κατά το δυνατόν περισσότερες θετικά αξιολογημένες προτάσεις.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

Σινάνης N.Χρήστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
  1. Μαύρη Τουλίπα λέει

    Στην Καρδίτσα έβγαλαν εδώ και ενάμιση μήνα τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων Απόφαση 27η/02-09-2020 εσείς είστε ακόμη στο προσωρινό!!!!!!!!!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.