ΚΕΚ Σταγών: Δυο Επιδοτούμενα Προγράμματα για ανέργους της Καλαμπάκας – Δείτε τις Πληροφορίες

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΣΤΑΓΩΝ» στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

0 399

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΣΤΑΓΩΝ» στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΣΤΑΓΩΝ» στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»θα υλοποιήσει στην Καλαμπάκα, επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΑ

ΕΚΠ/ΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΩΡΕΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε. – ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

20

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ

100

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε. – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

20

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ

100

 

 – Τα Προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους /ες εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

– Στους συμμετέχοντες ανέργους /ες θα δοθεί μετά τη λήξη των προγραμμάτων εκπαιδευτικό επίδομα 2,Ο0 € (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης. Στα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 3,00 € (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέρχονται για τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής , στα γραφεία του ΚΕΚ «ΣΤΑΓΩΝ», προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (διατίθεται από το ΚΕΚ) και πρόσφατη φωτογραφία
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) – Άδεια παραμονής (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) – Κάρτα παλιννόστησης /Ομογενούς (ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ)
  5. Εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης Οικογενειακού Εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (διατίθεται από το ΚΕΚ)
  7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (εν ισχύ)
  8. Παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ
  9. A.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου. το εκδίδει ΙΚΑ)
  10. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)

 

Η σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν επηρεάζει την τελική επιλογή.

Ο πίνακας ομαδοποίησης των ανέργων δημοσιοποιείται στο Τοπικό Υποκατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμπάκας (Μετεώρων και Πλάτωνος),στα γραφεία του Κ.Ε.Κ «ΣΤΑΓΩΝ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ Δ. Καλαμπάκας.

Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα γίνεται στον 1ο όροφο του κτιρίου του Κ.Ε.Κ. «ΣΤΑΓΩΝ» (Ρούβαλη 1 & Κόρσαρη) καθημερινά από Δευτέρα 25/02/2013 έως Παρασκευή 01/03/2013 και ώρες 10: 00 π.μ. – 13:00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24320 79057 (10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.). και στον κο Χρήστο Σινάνη.

Για το ΚΕΚ

Δημήτριος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Διαχειριστής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.