ΚΕΓΕ Καλαμπάκας – Ανακλήθηκε η απόφαση για παραχώρηση του

Έντονους προβληματισμούς προκάλεσε η απόφαση της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπατζελή αναφορικά με την παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κέντρου «Δήμητρα» (πρώην ΚΕΓΕ) στο δήμο Καλαμπάκας προκειμένου να στεγαστεί σ’ αυτές το νεοϊδρυθέν δημοτικό σχολείο (5ο) της πόλης.

0 690

Έντονους προβληματισμούς προκάλεσε η απόφαση της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπατζελή αναφορικά με την παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κέντρου «Δήμητρα» (πρώην ΚΕΓΕ) στο δήμο Καλαμπάκας προκειμένου να στεγαστεί σ’ αυτές το νεοϊδρυθέν δημοτικό σχολείο (5ο) της πόλης. Έντονους προβληματισμούς προκάλεσε η απόφαση της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπατζελή αναφορικά με την παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κέντρου «Δήμητρα» (πρώην ΚΕΓΕ) στο δήμο Καλαμπάκας προκειμένου να στεγαστεί σ’ αυτές το νεοϊδρυθέν δημοτικό σχολείο (5ο) της πόλης.
Ως γνωστόν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην «ΚΕΓΕ» είχαν παραχωρηθεί στο δήμο Καλαμπάκας ώστε να στεγαστεί το 5ο δημοτικό σχολείο με την υπ αριθμ. 5959/2-9-09 απόφαση του συντοπίτη υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χατζηγάκη.
Οι προβληματισμοί γίνονται ανησυχίες εάν η συγκεκριμένη απόφαση της κ. Μπατζελή συσχετισθεί τόσο με την στάση της ίδιας Υπουργού όσο αφορά τα έργα του προγράμματος «Αλεξ. Μπαλτατζής», αλλά και με την στάση της ετέρας υπουργού κ. Μπιρμπίλη σχετικά με το εθνικής σημασίας έργο της μερικής εκτροπής του Αχελώου.
Αναμφίβολα η αρνητική στάση ορισμένων κυβερνητικών στελεχών σε σχέση με το Νομό Τρικάλων και κυρίως με έργα που συνδέονται με την ανάπτυξη και προοπτική του, εγείρουν πολιτικό θέμα στο οποίο οφείλουν να τοποθετηθούν οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες.
Γιατί αν η κ. Μπατζελή έχει πολιτική βεντέτα με τον προκάτοχό της αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργήσει σε βάρος της προόδου του τόπου μας.
Όμως η στάση της κ. Μπατζελή επαναφέρει και πάλι το θέμα της εκπροσώπησης στην κεντρική εξουσία που σημαίνει ότι όσο πιο ισχυρή είναι τόσο ωφελούνται οι περιοχές στις οποίες πολιτεύονται οι Υπουργοί και υφυπουργοί.
Δηλαδή κ. Μπατζελή που φέρεται να ενίσχυσε τους ελαιοπαραγωγούς της εκλογικής της περιφέρειας, πως θα πρέπει να χαρακτηρισθεί;
Πώς θα τις φαινότανε της κ. Υπουργού αν κάποιος αντικαταστάτης της ανακαλούσε την απόφασή της για τους συμπατριώτες της ελαιοπαραγωγούς;
Το σκεπτικό της απόφασης Μπατζελή
Το σκεπτικό βάση του οποίου στηρίζεται η ανάκληση της προηγούμενης απόφασης του κ. Χατζηγάκη αναφορικά με την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο δήμο προκειμένου να στεγαστεί το νεοϊδρυθέν 5ο δημοτικό σχολείο στηρίχτηκε, όπως τονίζεται σε δυο στοιχεία: στην απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και στο γεγονός ότι η απόφαση παραχώρησης του πρώην υπουργού εκδόθηκε χωρίς την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3141/2003 του Δ.Σ. του ΟΓΕΕΚΑ.
Η απόφαση ανάκλησης
«…Ανακαλούμε την αριθ. Πρωτ. 5959/2-9-2009 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 7 του σκεπτικού της παρούσας.
Παραχωρούμε δωρεάν κατά χρήση στο Δήμο Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων το επί της οδού Λεωτσάκου της πόλεως Καλαμπάκας ακίνητο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκας και ειδικότερα το μεγαλύτερο τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων επιφάνειας 650,22 τ.μ. και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών όπως απεικονίζονται από τον Δεκέμβριο 2009 διάγραμμα κάτοψης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με στοιχεία Α-Φ-Χ-Ψ-Ω-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Α.
2. Εξαιρείται από την παραχώρηση και παραμένει στη χρήση του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ», για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκας, μικρό τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων επιφάνειας 184,31 τ.μ. και ο περιβάλλον χώρος αυτών, όπως απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραμμα κάτοψης με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ω-Ψ-Χ-Φ-Α.
3. Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή στέγαση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας.
4. Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ορίζεται για 2 έτη, με δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημερομηνία σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του ακινήτου μεταξύ εκπροσώπων του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και του Δήμου Καλαμπάκας.
5. Ο Δήμος Καλαμπάκας επιβαρύνεται με την κάλυψη των δαπανών επισκευής, συντήρησης, καθαριότητας κλπ. του παραχωρούμενου ακινήτου. Επισημαίνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες ολόκληρου του ακινήτου, όπως λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερού, πετρελαίου θέρμανσης κλπ. καθώς και κάθε δαπάνη που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το Δήμο Καλαμπάκας.
Με το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μπορεί να ρυθμιστούν περαιτέρω θέματα που αφορούν λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.
6. Η παρούσα απόφαση παραχώρησης ανακαλείται σε περίπτωση αλλαγής του σκοπού παραχώρησης ή μη πραγματοποίησής του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης των όρων παραχώρησης…».
Ερωτηματικά
Τι σημαίνει η παραπάνω απόφαση;
Ότι ουσιαστικά η κ. υπουργός μας περνάει τουλάχιστον για αφελείς και τούτο γιατί αν ο ΟΓΕΕΚΑ κρατήσει τα 184,31 τ.μ., τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο στον εναπομείναντα χώρο.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι τα 184,31 τ.μ. χρειάζονται για τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΓΕΕΚΑ αλλά δυστυχώς η υπουργός αγνοεί ότι κανένα πρόγραμμα δεν υλοποιεί το κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» δεδομένου ότι τα κρατικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης δεν είναι επιλέξιμα από την Ε.Ε.
Αν επιμένει ας καταθέσει στοιχεία πόσα προγράμματα υλοποίησε το κέντρο Δήμητρα Καλαμπάκας.
Επίσης θα πρέπει να εξηγήσει η κ. Μπατζελή αν γνωρίζει την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα και αν μπορεί να μας εξηγήσει ποιο είναι το αντικείμενο του προσωπικού που βρίσκεται ξεχασμένο και αναξιοποίητο στο χώρο και αν το κέντρο βρίσκεται σε λειτουργία και τι τέλος πάντων εξυπηρετεί όταν δεν έχει ουσιαστικό εντικείμενο.
Τέλος θα πρέπει να εξηγήσει πως αντιλαμβάνεται τη σύνδεση λόγων και έργων όσον αφορά την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Εν κατακλείδι οφείλει να εξηγήσει πως μπορεί ένας πολιτικός να ξεπερνάει με τόση ευκολία το γεγονός ότι ένα σχολείο αναζητά στέγη και ενώ την διαθέτει, την αρνείται.
Δεν μιλάμε αν έχει κάνει οικονομοτεχνική μελέτη για το πόσα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη ξοδεύονται χωρίς λόγο και πόσα θα εξοικονομούνταν εάν παραχωρούνταν στο δήμο προκειμένου να λειτουργήσει το σχολείο, γιατί αυτό μάλλον αποτελεί ψιλά γράμματα για την κ. Υπουργό.
Για όλα αυτά πως τοποθετούνται οι κυβερνητικοί βουλευτές και η αντιπολίτευση του δήμου Καλαμπάκας;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr