Καλαμπάκα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος

Εορταστικές, θρησκευτικές εκδηλώσεις του Πολιούχου της Καλαμπάκας,

0 227

Εορταστικές, θρησκευτικές εκδηλώσεις του Πολιούχου της Καλαμπάκας,

Εορταστικές, θρησκευτικές εκδηλώσεις του Πολιούχου της Καλαμπάκας,  Αγίου Βησσαρίωνα για το έτος 2016. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Το από 12/08/2016 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων, μετά του συνημμένου προγράμματος θρησκευτικών, εορταστικών εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα κατά τη διαλαμβανόμενη στο θέμα εορτή του Πολιούχου της Καλαμπάκας Αγίου Βησσαρίωνα την Τετάρτη 14/09/2016,

Γ) Την υπ’ αριθμ. 51081/16/1714309 από 05/09/2016, αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, με την οποία εισηγείται και προτείνει την απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφορίας – διέλευσης οχημάτων, κατά τη Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και της Τίμιας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα, για τα σημεία όπου αυτή θα διέλθει και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, υπό συνθήκες οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση κυκλοφορίας των πιστών και την ομαλή διεξαγωγή των εν θέματι θρησκευτικών, εορταστικών εκδηλώσεων, σε ατμόσφαιρα κατάνυξης, ευταξίας και λαμπρότητας, καθόσον κατά τη διάρκεια αυτών παρατηρείται αυξημένη προσέλευση πιστών, οχημάτων και οδηγών αυτών:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την απαγόρευση κυκλοφορίας – διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων καθόλη τη διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων στην πόλη της Καλαμπάκας, την Τετάρτη 14/09/2016 και κατά τις ώρες 18:30΄ έως 23:00΄, στις κάτωθι οδούς:

– Κονδύλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Βλαχάβα και Τρικάλων,
– Τρικάλων και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ραμμίδη και Βλαχάβα (πλατεία Δημαρχείου),
– Σοφοκλέους και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τρικάλων και Λιαπίδη,
– Βλαχάβα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τρικάλων (πλατεία Δημαρχείου) και Κ. Μασούτα,
– Λιαπίδη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Βλαχάβα και
– Σιδηροδρόμου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τρικάλων και Χατζηπέτρου, προκειμένου
διαμορφωθούν και εξασφαλισθούν οι συνθήκες της παρ. 2 της παρούσας.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων και τις αρμόδιες διοργανώτριες αρχές, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.