Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών για το δίκτυο Φυσικού Αερίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Καλαμπάκα λόγω εργασιών για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου.

0 376

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Καλαμπάκα λόγω εργασιών για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Καλαμπάκα λόγω εργασιών για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου.

Η απόφαση:

Θέμα: «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. – Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Την από 21/11/2017 αίτηση του κ. X0ΝΔΡ0Υ Δημητρίου.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/17/2337821 από 21/11/2017, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2. – Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών παροχής φυσικού αερίου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 23/11/2017 έως Παρασκευή 24/11/2017 και από Δευτέρα 27/11/2017 έως Τετάρτη 29/11/2017 από ώρες 07:30′ έως 15:30′, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Καλαμπάκας:
Στην οδό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Πριονά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πατριάρχου Δημητρίου.
Και εκ περιτροπής στις οδούς:
Στην οδό Μετεώρων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Πλάτωνος έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Διογένους.
Στην οδό Ηπείρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ρόδου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Μετεώρων.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάΡΤησήΤη^σίΟ^αδτΚΤυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων και την τεχνική εταιρεία του αιτούντα, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.