Καλαμπάκα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

0 923

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος Β’),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων,  στην 10η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις  26 Μαΐου  2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

 

 1. Αποδοχή πίστωσης Β΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 2. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.
 3. Αποδοχή πίστωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού της Χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο  “ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025”.
 4. Τρ-ση πρ-σμού οικ. έτους 2022.
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση σχολικού αγροτεμαχίου της Κ. Σκεπαρίου στη θέση «ΓΚΟΥΡΚΟΥΛΙΑ» έκτ. 15 στρ.
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση σχολικού αγροτεμαχίου της Κ. Σκεπαρίου στη θέση «ΓΚΙΑΤΑΣ» εκτ. 15 στρ.
 7. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2022.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες ανταμώματος των Χασιωτών.
 10. Άσκηση ή μη του ένδικου βοηθήματος κατά της υπ΄ αριθμ. 5/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ» κατά του Δήμου Μετεώρων.
 11. Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μεγάλη Κερασιά του Δήμου Μετεώρων.
 12. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr