Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το “METEORA TRAIL RUN”

0 968

«Περιορισμός – απαγόρευση της κυκλοφορίας των τροχοφόρων σε οδούς του Δήμου
Μετεώρων, κατά τη διεξαγωγή αθλητικών δρομικών εκδηλώσεων [δύο (2) αγώνες αντοχής
ορεινού δρόμου ενηλίκων 5χλμ. & 26χλμ., καθώς και αγώνες παίδων χιλίων μέτρων (1000μ.)]
με την ονομασία “METEORA TRAIL RUN” που διοργανώνει ο Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού
Καλαμπάκας (Σ.Κ.Α.Μ), την Κυριακή 02-04-2023».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροπ. κι
ισχύει με το Άρθρο 43 του Ν.4784/2001 και τις διατάξεις των άρθρων 56Α έως και 56Ε του Ν.
2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», ως αυτές
τροπ. και ισχύουν.
Β) Την υπ ́αριθμ.43 από 13-03-2023 αίτηση Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Μετεώρων
(Σ.Κ.Α.Μ).
Γ) Την υπ ́αριθμ.123165 από 28-03-2023 άδεια τέλεσης αγώνα της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.
Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/633654 από 29/03/2023, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού
Τμήματος Μετεώρων, με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι αθλητικές εκδηλώσεις και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

 • Α.- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την Κυριακή 02/04/2023 και
  κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00, στις κάτωθι οδούς πόλεως Καλαμπάκας:
  Στην οδό Τρικάλων και στο τμήμα αυτής από την οδό Αγίου Στεφάνου έως την πλατεία
  Δημαρχείου για λεωφορεία και φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
 • Στην οδό Τρικάλων και στο τμήμα αυτής από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως την πλατεία
  Δημαρχείου.
 • Στην οδό Βλαχάβας και στο τμήμα αυτής από την οδό Τρικάλων έως την οδό
  Παπαφιλίππου.
 • Στην οδό Κονδύλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ράμου έως την οδό Βλαχάβας
  (επιτρέπεται η άνοδος).
 • Στην οδό Περικλέους από το ύψος οδού Τρικάλων έως το ύψος της οδού Κονδύλη.
 • Στην οδό Σοφοκλέους από το ύψος οδού Τρικάλων έως το ύψος της οδού Κονδύλη
  (απέναντι διέλευση).
 • Στην οδό Σιδηροδρόμου από το ύψος της οδού Χατζηπέτρου έως το ύψος της οδού
  Τρικάλων.
  Β.- Την απαγόρευση κυκλοφορίας τμηματικά κι ανάλογα με τις απαιτήσεις του
  αγώνα, την Κυριακή 02/04/2023 κατά τις ώρες 08.00 έως 15.00, στις κάτωθι οδούς
  πόλεως Καλαμπάκας:
 • Στην οδό Ιωαννίνων και στο τμήμα αυτής από την πλατεία Δημαρχείου έως την
  διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων.
 • Στην οδό Ηπείρου και στο τμήμα αυτής από την οδό Βλαχάβα έως την οδό Ρόδου.
 • Στην οδό Πραξιτέλους και στο τμήμα αυτής από την οδό Ιωαννίνων έως την οδό Ηπείρου.
 • Στην οδό Παπανικολάου Γ. (άστρο).
 • Την Περιφερειακή Οδό Καλαμπάκας – Καστρακίου.
 • Στην οδό Αίας και στο τμήμα αυτής από την οδό Αγίου Βασιλείου έως την οδό
  Λευκωσίας.
 • Στην οδό Λευκωσίας και στο τμήμα αυτής από την οδό Επισκοπής έως την οδό
  Κλεισούρας.
 • Στην οδό Κλεισούρας και στο τμήμα αυτής από την οδό Λευκωσίας έως την οδό
  Οδυσσέως.
 • Στην οδό Κλεισούρας και στο τμήμα αυτής από την οδό Άλτσου έως την ανώνυμη

χωμάτινη οδό – μονοπάτι (αφορά τον αγώνα των 26χλμ).

 • Στην οδό Άλτσου και στο τμήμα αυτής από την οδό Κλεισούρας έως την οδό Αγίας
  Τριάδος.
 • Στην οδό Αγίας Τριάδος και στο τμήμα αυτής από την οδό Κλεισούρας έως την οδό
  Κρυστάλη.
 • Στην οδό Κρυστάλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Αγίας Τριάδος έως την οδό
  Κανάρη.
 • Στην οδό Βαλαωρίτου και στο τμήμα αυτής από την οδό Κλεομένους έως την οδό
  Κωνσταντινουπόλεως.
 • Στην οδό Κλεομένους και στο τμήμα αυτής από την οδό Κανάρη έως την οδό
  Κωνσταντινουπόλεως.
 • Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και στο τμήμα αυτής από την οδό Κλεομένους έως την οδό
  Μητροπόλεως.
 • Στην οδό Μητροπόλεως και στο τμήμα αυτής από την οδό Αναπαύσεως έως την οδό
  Παλαμά.
 • Στην οδό Σταθάκη και στο τμήμα αυτής από την οδό Παλαμά έως την οδό Καλοστύπη Σ.
 • Στην οδό Αγγέλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Καλοστύπη Σ. έως την οδό Βλαχάβα.
 • Στην οδό Λιαπίδη και στο τμήμα αυτής από την οδό Βλάχαβας έως την οδό Ράμου.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών των ανωτέρω εκδηλώσεων, σε συνεννόηση με το
Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό
διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Α.Τ. Μετεώρων, σε
συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα της τοποθέτησης της

προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.