Δήμος Καλαμπάκας: Τα ονόματα των 22 προσληφθέντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Δήμο Καλαμπάκας τα ονόματα των 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  που θα καλύψουν εποχικές ανάγκες.

0 186

Ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Δήμο Καλαμπάκας τα ονόματα των 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  που θα καλύψουν εποχικές ανάγκες.

Ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Δήμο Καλαμπάκας τα ονόματα των 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  που θα καλύψουν εποχικές ανάγκες. 

Οι πίνακες κατάταξης με τα ονόματα έχουν ως εξής:

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α

A.M.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

49351

ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΩΑΝ

ΓΕΩ

Π 542332

1.470

2

49349

ΚΛΕΙΔΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝ

ΑΒ 317717

1.420

3

49314

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΙΩΑ

ΑΙ 849172

1.420

4

48698

ΑΓΓΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΩΤ

ΛΖ 770635

1.280

5

48400

ΜΠΟΥΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΛΕ

ΑΖ 0972275

1.252

6

48503

ΠΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΩΝ

ΑΕ 317202

1.250

7

49399

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΛΑΜ

Ρ 469406

1.250

8

49346

ΜΑΚΚΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΝΤ

Ρ 465485

1.250

9

49383

ΜΕΜΤΣΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΠΑΥΛ

ΑΗ 274592

1.250

10

49241

ΡΟΥΣΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΡ

Ν 839580

1.250

11

48944

ΚΑΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣ

Λ 044362

1.220

12

48407

ΝΤΑΡΟΥΤΣΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΩΜ

Λ 725014

1.220

 


 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦ.ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

A.M.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡ.

Α.Δ.’Γ.

ΒΑΘΜ.

48642

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝ

Σ

980786

1.216

48194

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤ

Χ

478U34

1.189

49136

ΟΥΤΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΙΩΑΝ

Χ

980(597

1.172

49429

ΜΠΟΥΡΑΣ

ΓΕΩ

NIK

ΑΖ 770223

240

49120

ΓΙΤΣΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΑΝ

Μ 852657

1.576,20

 


 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ε-ΤΑΞΗΣ Γ

Α/Α

A.M.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

48690

ΧΟΥΧΟΡΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝ

ΑΙ 294335

1.144

2

48660

ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΡ

Ρ 467187

858

3

49015

ΚΑΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ

ΑΖ 269600

512

 


 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ζ-ΤΑΞΗΣ Γ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΟΝΥΜΟΑ.Δ.ΤΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
1ΤΣΙΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΑΖ 273689620,6
2ΤΑΣΙΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΡΗΣ975866331
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.