Δήμος Καλαμπάκας – Προκήρυξη 22 θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Σας ανακοινώνουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου αναρτήθηκε η ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 με αριθμ. Πρωτ. 36375/6 – 8 – 2012 κατόπιν της αριθμ.

0 282

Σας ανακοινώνουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου αναρτήθηκε η ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 με αριθμ. Πρωτ. 36375/6 – 8 – 2012 κατόπιν της αριθμ. kalabaka.olh1Σας ανακοινώνουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου αναρτήθηκε η ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 με αριθμ. Πρωτ. 36375/6 – 8 – 2012 κατόπιν της αριθμ. 13889/3 – 9 – 2012 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καλαμπάκας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων όπως παρακάτω:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΥΕ εργατών καθαριότητας

8 μήνες

12

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων ΟΜΑΔΑΣ Ζ – ΤΑΞΗΣ Γ

8 μήνες

2

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων ΟΜΑΔΑΣ Ε – ΤΑΞΗΣ Γ

8 μήνες

3

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

(Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

5

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

(Τελευταία δημοσίευση στις 27/11/2012). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 7/12/2012.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τα ΚΕΠ του Δήμου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.