Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 730

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 3η  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις  3 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Απαλλαγή της καταβολής των τελών χρήσης τραπεζοκαθισμάτων στις πληγείσες επιχειρήσεις, των τροφείων παιδικών σταθμών, των διδάκτρων  των χορευτικών μαθημάτων και της μουσικής σχολής, των μισθωμάτων  σχολικών, αθλητικών κυλικείων και  δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ Τεύχος A 64/14.03.2020  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για όσο χρονικό διάστημα  διαρκεί η κρίση.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

2.-Ένταξη στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων (Καλαμπάκα – Οικισμός Δολιανά Κοινότητας Κρανέας και Κοινότητας Κρανέας).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

3.- Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου ΙΔΟΧ

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ, κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

4.- Αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου COVID-19

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Τούλας Αντώνιος

5.-Έγκριση όρων συμβολαίου μεταξύ ΓΑΙΟΣΕ και Δήμου Μετεώρων περί σύστασης δουλείας  επί ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε. για την εγκατάσταση αγωγού ύδρευσης παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής Π-Κ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος

6.-Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Μετεώρων οικ. Έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

7.-Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής B’/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Μετεώρων οικ. Έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

8.-Εκμίσθωση αγροκτημάτων στην Κοινότητα Σαρακίνας (Άχρηστα-Σγάρες). 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κόττης Δημήτριος                      

 9.-Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε ο αυτοτελής οικισμός του Ελαφίου του Δήμου Μετεώρων, να γίνει Τοπική Κοινότητα του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

10.-Αίτηση Στάμου Γεωργίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

11.-Αίτηση Τρικάλη Γεωργίου ( για οικονομική ενίσχυση)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τούλας Αντώνιος

12.-Αλλαγή επωνυμίας πρόχειρου καταλύματος για κτηνοτροφική εγκατάσταση στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ» από Λαγόπουλο Ιωάννη σε Κορομπλίτσα Ευαγγελή.

Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

13.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης  μελετών «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης Δημοτικών δασών της Κοινότητας  Διάβας, Αγναντιάς , Βλαχάβας, Οξύνειας, Σκεπαρίου και Καστρακίου, περιόδου 2017-2026

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

14.-Τροποποίηση του πρ/σμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

15.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαχρήστος  Σωτήριος

16.-Στήριξη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς τις κοινωνικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των δύσκολών συνθηκών από τον Covid-19.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

17.-Αποδοχή πίστωσης 399.100,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2020 που αφορά χρηματοδότηση σε μικρούς νησιώτικους και ορεινούς δήμους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Εισηγητή. 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.