Χρήστος Σινάνης: Κύριε Δήμαρχε για ακόμα μια φορά ψεύδεστε

1 916

Απάντηση στην επιστολή του Δημάρχου Θοδωρή Αλέκου δίνει ο κ. Χρήστος Σινάνης αναρτώντας και την σχετικη εντολή απο την ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου & Ιωάννου Μεταξά
Τ. Κ. : 42200 Καλαμπάκα
Πληρ. : Παππά Σοφία
Τηλ. : 24323-50260
FAX : 24320-23306
e-mail : deyam@dimosmeteoron.com

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6o/2020 της συνεδρίασης δια περιφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μετεώρων

Αριθ. Απόφασης 21/2020

ΘΕΜΑ 3o :«Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών».
Στην Καλαμπάκα σήμερα την 14η του μήνα Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη, στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης και ώρα 12:00 μ.μ. αποφασίστηκε ομόφωνα:

14. Εγκρίνει και αναθέτει τις αμοιβές μηχανικών – τοπογράφων- τεχνικού ασφαλείας στον προμηθευτή Μ.Χ., με ΑΦΜ 049549083 συνολικού ποσού πληρωμής 3.750,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00.02.

Κύριε Δήμαρχε,
Όπως αποδεικνύεται από την απόφαση που είναι αναρτημένη στην διαύγεια, για ακόμα μια φορά ψεύδεστε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Απάντηση στην ΟΧΙάς
Ακύρωση απάντησης

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

  1. ΟΧΙάς λέει

    Diamonds are Forever

Απάντηση στην ΟΧΙάς
Ακύρωση απάντησης

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.