Χρήστος Σινάνης: Κύριε Δήμαρχε για ακόμα μια φορά ψεύδεστε

1 953

Απάντηση στην επιστολή του Δημάρχου Θοδωρή Αλέκου δίνει ο κ. Χρήστος Σινάνης αναρτώντας και την σχετικη εντολή απο την ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου & Ιωάννου Μεταξά
Τ. Κ. : 42200 Καλαμπάκα
Πληρ. : Παππά Σοφία
Τηλ. : 24323-50260
FAX : 24320-23306
e-mail : deyam@dimosmeteoron.com

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6o/2020 της συνεδρίασης δια περιφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μετεώρων

Αριθ. Απόφασης 21/2020

ΘΕΜΑ 3o :«Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών».
Στην Καλαμπάκα σήμερα την 14η του μήνα Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη, στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης και ώρα 12:00 μ.μ. αποφασίστηκε ομόφωνα:

14. Εγκρίνει και αναθέτει τις αμοιβές μηχανικών – τοπογράφων- τεχνικού ασφαλείας στον προμηθευτή Μ.Χ., με ΑΦΜ 049549083 συνολικού ποσού πληρωμής 3.750,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00.02.

Κύριε Δήμαρχε,
Όπως αποδεικνύεται από την απόφαση που είναι αναρτημένη στην διαύγεια, για ακόμα μια φορά ψεύδεστε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
  1. ΟΧΙάς λέει

    Diamonds are Forever

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.