Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες στον Ε-65

0 339

«Άρση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω του έργου: ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (Ε- 65 S3, 144+000-Α/Κ ΕΓΝΑΤΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ UP KO56 (Χ.Θ.149+523,91) – (Α/Κ ΟΞΥΝΕΙΑΣ Χ.Θ. 149+523) σε περιοχές ευθύνης της Δ.Α. Τρικάλων».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
(Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99
“Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του
Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
παρ. 9 του Ν.4313/2014
(Β) Το υπ’ αριθμ. CC/Χ/CO/T311N/PRO39088/GM/gk από 01-11-2023 έγγραφο
κοινοπραξίας «Αυτοκ/μος Κεντρικής Ελλάδας Ε65».
(Γ) Τις υπ’ αριθμ.: 42Α/2022 από 14/12/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΧ946ΜΤΛΒ-Ω2Λ) & 129/2023
από 24/06/2023 (ΑΔΑ: 61ΞΕ46ΜΤΛΒ-ΚΑΔ) αποφάσεις προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της Δ.Α. Τρικάλων.
(Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/2236944 από 06/11/2023 εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην άρση των επιληφθεισών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

– 2 –
(Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση των χρηστών των οδών
στην περιοχή εδαφικής μας αρμοδιότητας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

-Την άρση των επιβληθεισών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπου είχαν πραγματοποιηθεί επί
της Επαρχ. Οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Οξύνειας Καλαμπάκας με το 37ο χλμ. της Ε.Ο.
Τρικάλων – Μουργκανίου – Γρεβενών και συγκεκριμένα από το 0,200 km σημείο από την εν
λόγω διασταύρωση και για μήκος 180μ. σε αμφότερες τις κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία
διεξαγόταν μέσω κατασκευασμένης προσωρινής παρακαμπτήριας οδού επί της υφιστάμενης
ΚΟ56 (Χ.Θ.149+523,91) και είχαν τοποθετηθεί πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες,
ένεκα πέρατος των απαιτούμενων εργασιών και πλήρους αποκατάστασης στο εν λόγω οδικό
δίκτυο.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

-Η ισχύς της παρούσης άρχεται από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.
2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.
3861/2010.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr