Απαγορεύσεις στην πώληση πουλερικών

Φαίνεται πως όσα γνωρίζαμε με τις λαϊκές αγορές, που πέραν του οικονομικού μέρους, αυτές εμπεριέχουν κοινωνική και πολιτιστική διάσταση, θα πρέπει μάλλον να τα ξεχάσουμε.
Οι εβδομαδιαίες λαϊκές αγορές, όπου εκτίθονταν η τοπική αγροτική παραγωγή αλλά και πλήθος άλλων προϊόντων του κάθε τόπου μάλλον θα ανήκουν στο παρελθόν.

0 169

Φαίνεται πως όσα γνωρίζαμε με τις λαϊκές αγορές, που πέραν του οικονομικού μέρους, αυτές εμπεριέχουν κοινωνική και πολιτιστική διάσταση, θα πρέπει μάλλον να τα ξεχάσουμε.
Οι εβδομαδιαίες λαϊκές αγορές, όπου εκτίθονταν η τοπική αγροτική παραγωγή αλλά και πλήθος άλλων προϊόντων του κάθε τόπου μάλλον θα ανήκουν στο παρελθόν.

Φαίνεται πως όσα γνωρίζαμε με τις λαϊκές αγορές, που πέραν του οικονομικού μέρους, αυτές εμπεριέχουν κοινωνική και πολιτιστική διάσταση, θα πρέπει μάλλον να τα ξεχάσουμε.
Οι εβδομαδιαίες λαϊκές αγορές, όπου εκτίθονταν η τοπική αγροτική παραγωγή αλλά και πλήθος άλλων προϊόντων του κάθε τόπου μάλλον θα ανήκουν στο παρελθόν.
Υπό τον φόβο των ασθενειών, κυρίως στο ζωικό κεφάλαιο και ειδικότερα στα πουλερικά (κότες) που πουλιούνται στις λαϊκές, ο χαρακτήρας τους σιγά – σιγά αλλάζει.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπηρεσιακοί παράγοντες της κτηνιατρικής υπηρεσίας προβαίνουν σε επισταμένους ελέγχους στις λαϊκές ελέγχοντας ως προς την πώληση πουλερικών.
Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται βάση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με βάση λοιπόν την συγκεκριμένη εγκύκλιο απαγορεύεται η πώληση πουλερικών στις λαϊκές αγορές μέχρι τον Μάρτιο του 2008.
Η σημερινή αναφορά μας έχει το στοιχείο της ενημέρωσης των παραγωγών δεδομένου ότι οι έλεγχοι των υπηρεσιακών παραγόντων στις αγορές ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων.
Τι ακριβώς λέει η εγκύκλιος
Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 2-10-2007 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της υπηρεσίας μας σχετικά με τη Γρίπη των Πτηνών. Αντικείμενο της παραπάνω σύσκεψης ήταν η εξέταση της κατάστασης σχετικά με την εν λόγω ασθένεια και ιδίως η λήψη των αναγκαίων μέτρων λόγω της άφιξης στη χώρα μας των αποδημητικών-μεταναστευτικών πτηνών που αναμένεται να ενταθεί κατά τους επόμενους μήνες.
Κατά. τη σύσκεψη διαπιστώθηκε η ανάγκη κατά την προσεχή περίοδο να εντείνετε την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας της με αριθμ. 309873/10-11-2005 (Β’ 1654) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως.τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 276863/10-5-2006 (Β’ 654) και 258493/1-3-2007 (Β’ 378) αποφάσεις.
Ειδικότερα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων πρέπει να προβαίνουν σε ελέγχους για την εφαρμογή της υποχρέωσης διατήρησης όλον των πουλερικών των περιοχών τους σε περιφραγμένους χώρους και επιπλέον των πουλερικών των περιοχών που βρίσκονται σε ακτίνα εντός δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες, υδατοσυλλογές κλπ., είτε σε κλειστούς χώρους είτε σε χώρους με στέγαστρο και κάλυψη με δίχτυ κατάλληλο για την αποτροπή επαφής τους με άγρια πτηνά.
Επίσης εφιστάται η προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης πουλερικών σε υπαίθριες αγορές (λαϊκές αγορές, ζωοπανηγύρεις, εκθέσεις κλπ), καθώς και με τη μορφή του πλανοδίου εμπορίου. Υπενθυμίζεται ότι η με κάθε τρόπο διάθεση των πουλερικών απόδοσης προς εμπορία για οικόσιτα απαγορεύεται μετά την 31η Οκτωβρίου και μέχρι την 1η Μαρτίου.
Κατόπιν της εμφάνισης κατά το παρελθόν θέρος έως πρόσφατα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε συστηματικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και πρόσφατα της Γερμανίας καθώς και εστιών γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας στην Ιταλία και πρόσφατα στην Πορτογαλία, σας παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ελέγχων των ζώντων πουλερικών και πουλερικών που προέρχονται από αυγά επώασης που φτάνουν στη χώρα είτε μέσω του ενδοκοινοτικού εμπορίου είτε από εισαγωγές, σύμφωνα με προηγούμενες εγκυκλίους μας.
Τέλος εφιστάται η προσοχή στην ένταση των δειγματοληψιών αγρίων πτηνών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το 2007, μέσω της ανάλογης κινητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Κυνηγετικών Συλλόγων, Δασικών Υπηρεσιών, Ορνιθολόγων και Κέντρων Περίθαλψης Αγρίων Ζώων). Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαία ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση της παρουσίας του παθογόνου παράγοντα στα αποδημητικά πτηνά με σκοπό να ληφθούν αμέσως τα αναγκαία μέτρα αποτροπής της μετάδοσής του στα εκτρεφόμενα πουλερικά της χώρας.

Η ΕΡΕΥΝΑ 08 Νοεμβρίου 2007, αρ. φύλλου 14760, σελίδα 14

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.