Ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων για τον Δημοτικό Ηλεκτροφωτισμό

1 678

Ακυρώθηκε η αριθμ. 314/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων αναφορικά με την έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Κωνταντίνο Τζανακούλη.

Προσφυγές είχαν καταθέσει οι  Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τούλας και Παπαχρήστος όπως και ο κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος με τις απόφασης του κ. Τζνακούλει να έχουν ως εξής:

Συγκεκριμένα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Απορρίπτουμε την από 20-12-2022 προσφυγή (και την από 30-12-2022 συμπληρωματική αυτής) των Αντωνίου Δ.Τούλα και Σωτηρίου Β.Παπαχρήστου, ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων Δήμου Μετεώρων κατά της αριθμ. 314/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.
2. Ακυρώνουμε την αριθμ. 314/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων αναφορικά με την έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης- Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων, την επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και
την έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για τους λόγους που παρατίθενται στο σκεπτικό της παρούσης.

Κατά της απόφασης μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Άρθρου 152 του Ν.3463/2006 (Σωκράτους 111 – Λάρισα).

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αποδεχόμαστε την από 21-12-2022 προσφυγή του κ.Ελευθερίου Αβραμόπουλου, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και των δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού ̈Δύναμη Ευθύνης ̈ στο Δήμο Μετεώρων, κατά της αριθμ. 314/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων,
για τους λόγους που παρατίθενται στο σκεπτικό της παρούσης.

2. Ακυρώνουμε την αριθμ. 314/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων αναφορικά με την έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης- Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων, την επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και
την έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για τους λόγους που παρατίθενται στο σκεπτικό της παρούσης.

Κατά της απόφασης μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Σωκράτους 111 – Λάρισα).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
  1. Ρόρρης λέει

    Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς!
    Θα έδεναν τους δημότες για 12 χρόνια βάζοντάς τους να πληρώνουν υπέρογκα ποσά, για να βάλουν κάποιοι πολλά χρήματα στις τσέπες τους!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr