16 δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών Natura στη Θεσσαλία με χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020

0 396

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα  16 δράσεων  διαχείρισης, ενημέρωσης, πληροφόρησης και προβολής των περιοχών  Natura  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της,  χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό  1.528.803  ευρώ και δικαιούχο φορέα τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής Αλλαγής ΟΦΥΠΕΚΑ.

 

«Σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, την πρόεδρο  του Οργανισμού Μαρία Παπαδοπούλου,  τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Τριάντη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας   επενδύουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προστασία  και ανάδειξη του φυσικού πλούτου  της Θεσσαλίας που είναι  μοναδικός και αναντικατάστατος» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που χρηματοδοτούμε, οδηγεί σε ορθή διαχείριση των  προστατευόμενων περιοχών  του δικτύου Natura στη Θεσσαλία  με στόχο την   διατήρηση της βιοποικιλότητας, την υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση  αρνητικών επιπτώσεων  κινδύνων που έρχονται από το μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το  κάνεις. Το αποδεικνύουμε στην πράξη, αξιοποιώντας τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενοι με ειδικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητές. Προστατεύουμε το  περιβάλλον που είναι το  κοινό μας σπίτι, καλλιεργούμε   περιβαλλοντική συνείδηση,  αναδεικνύουμε  τον φυσικό πλούτο της Θεσσαλίας που αποτελεί  παρακαταθήκη και προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία μέσα από  την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τη δημιουργία θέσεων εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Το  ολοκληρωμένο πρόγραμμα 16 δράσεων σε περιοχές Natura  στη Θεσσαλία

1.Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής, περιβαλλοντικής ενημέρωσης  και  εξοπλισμός των υφιστάμενων Κέντρων Ενημέρωσης που βρίσκονται στη περιοχή της Ελασσόνας, αλλά  και  στην Έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου. Αφορά στην παραγωγή τεσσάρων ψηφιακών προϊόντων διαφορετικής θεματικής κατηγορίας που θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σημαντικότερα στοιχεία της περιοχής.

  1. Σχεδιασμός δράσεων αποκατάστασης και προστασίας μέσω της δημιουργίας ιεραρχημένων ζωνών. Αφορά στον χωρικό προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων αποκατάστασης για θαλάσσιους, παράκτιους και χερσαίους τύπους οικοτόπων  και  είδη χαρακτηρισμού. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων(Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) περιλαμβάνει θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις που δημιουργούν ένα σημαντικό οικοσύστημα με μεγάλη βιοποικιλότητα, με σημαντικά γεωμορφολογικά και πολιτιστικά στοιχεία.
  2. Μετριασμός επιπτώσεων αλιείας για την προστασία & αποκατάσταση ιχθυοπανίδας και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων – Μελέτη. Αφορά στη μελέτη ανάπτυξης συστήματος επιτήρησης της προστατευόμενης περιοχής
  3. Μετριασμός επιπτώσεων αλιείας για την προστασία και αποκατάσταση ιχθυοπανίδας και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων – Προμήθεια. Αφορά στην ανάπτυξη συστήματος επιτήρησης της προστατευόμενης περιοχής. Οι δράσεις είναι πολύ σημαντικές  για είδη χλωρίδας, πανίδας και ιδιαίτερα παράκτιων τύπων οικοτόπων για τον έλεγχο επαγγελματικών αλιευτικών και τουριστικών αλλά και σκαφών αναψυχής στην προστατευόμενη περιοχή.
  4. Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης-εκπαίδευσης. Αφορά στην ανάπτυξη δέσμης εργαλείων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων, με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και να ευαισθητοποιηθούν για τις συγκεκριμένες περιοχές, την αξία και τα οφέλη που προσδίδουν στον άνθρωπο και  για την αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησής τους
  5. Βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών. Αφορά σε εργασίες περίφραξης ασφαλείας και  φυτεύσεων στον υγρότοπο  της τεχνητής λίμνης  Κάρλας
  6. Βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου & βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών – Προμήθεια. Αφορά στην προμήθεια εποπτικών μέσων παρακολούθησης, μέσων άμβλυνσης των αντιθέσεων (13 ποτίστρες ζώων  και  2 δεξαμενές πλήρωσης) για τη βελτίωση και  αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου  και  βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών. Ο Τεχνητός υγρότοπος στην Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας, κατά το ήμισυ, καλύπτεται από τη ζώνη προστασίας του ΚΑΖ Κάρλας ενώ ο υπόλοιπος υγρότοπος δεν προστατεύεται με αποτέλεσμα κυνηγοί να βρίσκονται εκτός της ζώνης προστασίας και να κυνηγούν τα είδη εντός του τμήματος που προστατεύεται. Από τη πρώτη στιγμή που εισέρρευσε νερό εντός του Υγροτόπου πληθώρα ειδών καταγράφθηκε στην περιοχή. Το χαμηλό βάθος νερού και η προστασία που προσφέρουν οι καλαμώνες συνάδουν στη δημιουργία ιδανικών συνθηκών διατροφής και προστασίας για πολλά είδη χαρακτηρισμού του Ταμιευτήρα της Κάρλας.

8 -13. Διαχειριστικές Δράσεις για το Κιρκινέζι. Αφορούν σε δράσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης για το κιρκινέζι (υπηρεσίες επιστημόνων, προμήθεια εξοπλισμού, προμήθεια  και  τοποθέτηση φωλιών, πιλοτική εγκατάσταση και  δημιουργία τεχνητών λιβαδιών, δράσεις ενημέρωσης).

  1. Προμήθεια και τοποθέτηση Παρατηρητηρίων άγριας ζωής. Αφορά στην προμήθεια και  τοποθέτηση  5 προκατασκευασμένων οικίσκων-παρατηρητηρίων άγριας ζωής. Η ολοένα αυξανομένη επισκεψιμότητα των υγροτοπικών συστημάτων της περιοχής ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας τόσο από ερασιτέχνες ορνιθολόγους αλλά και οργανωμένα προγράμματα παρακολούθησης, απαιτούν τη βελτίωση των υποδομών τόσο για τον περιορισμό της όχλησης αλλά και την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών στους παρατηρητές. Αυτά διασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό από την τοποθέτηση μικρών και ευέλικτων παρατηρητηρίων.
  2. Προμήθεια-εγκατάσταση υποδομών δασικής αναψυχής. Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση 10 υποδομών δασικής αναψυχής (κιόσκια) στους Δήμους Αγιάς, Ρήγα Φεραίου, Ανατολικού και Νότιου Πηλίου, Αλμυρού. Οι υποδομές δασικής αναψυχής στις προστατευόμενες περιοχές της Θεσσαλίας βρίσκονται σε υποτυπώδη ανάπτυξη. Η εγκατάσταση 10 θέσεων ξεκούρασης (κιόσκι, τραπεζόπαγκος) αποτελεί μια βάση όπου μπορεί να αναπτυχθεί ένα ευρύ σχέδιο ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Θεσσαλίας
  3. Βελτίωση συνθηκών λειτουργίας ταΐστρας Μετεώρων για πτωματοφάγα πτηνά και των συνοδών λειτουργιών της. Αφορά στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της ταΐστρας των πτωματοφάγων πτηνών (Ασπροπάρης) στα Μετέωρα,  καθώς και  των υποδομών παρακολούθησης  και  λειτουργίας. Η παροχή ασφαλούς και σταθερής τροφής στους πληθυσμούς των πτωματοφάγων αρπακτικών πτηνών έχει αποδειχθεί πως μπορεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις κάποιων ανθρωπογενών απειλών, ιδιαίτερα αυτών που δεν μπορούν να λυθούν βραχυπρόθεσμα, όπως για παράδειγμα η μείωση της διαθεσιμότητας τροφής και η εκτεταμένη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Έτσι η λειτουργία ενός σταθμού σίτισης αποτελεί βασικό διαχειριστικό εργαλείο για την διατήρηση των ειδών αυτών.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr