Χωρίς αντιμισθία Ράντος και Τσιαντούλας από τους νέους έξι αντιδημάρχους του Δήμου Καλαμπάκας

Χωρίς “μισθό” θα εργάζονται για τον Δήμο Καλαμπάκας, σύμφωνα τα όσα αναφέρει η Απόφαση του Δημάρχου Χρ. Σινάνη

0 390

Χωρίς “μισθό” θα εργάζονται για τον Δήμο Καλαμπάκας, σύμφωνα τα όσα αναφέρει η Απόφαση του Δημάρχου Χρ. Σινάνη

Χωρίς “μισθό” θα εργάζονται για τον Δήμο Καλαμπάκας, σύμφωνα τα όσα αναφέρει η Απόφαση του Δημάρχου Χρ. Σινάνη για τον ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σ’ αυτούς.

Πρόκειται για τους αντιδημάρχους κ.κ Ράντο Κώστα και Τσιαντούλα Στέργιο που αναλαμβάνουν καθήκοντα αθλητισμού – τουρισμού ο πρώτος και καθαριότητας ο δεύτερος, αντίστοιχα!

Βέβαια κάτι τέτοιο ορίζει και ο σχετικός νόμος αφού στην περίπτωση του Δ. Καλαμπάκας στους έξι αντιδημάρχους “πληρώνονται” μόνο οι τέσσερις!!!

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο σχετικός νόμος από το σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 , ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται ως εξής:

Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιμισθίας ο ένας (1), έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2), έως πέντε (5) οι τρεις (3), έως έξι (6) οι τέσσερις (4), έως οκτώ (8) οι πέντε (5), έως εννέα (9) οι έξι (6), από δέκα (10) έως δώδεκα (12) οι επτά (7) και από δεκατρείς (13) και άνω οι οκτώ (8).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.