Το ΥΠΕΝ απέρριψε το αίτημα επτά Αιολικών Σταθμών στις Π.Ε Τρικάλων και Καρδίτσας

0 3.299

Με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει η Κυβέρνηση στην προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΠΕΡΡΙΨΕ το αίτημα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Κατασκευής και Λειτουργίας συγκροτήματος επτά Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στον Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρίκαλων – Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Το έργο λαμβάνει αρνητική γνωμοδότηση για τη λήψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς μετά από συσκέψεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, Δασικές Υπηρεσίες, ΟΦΥΠΕΚΑ) κρίνεται, πως
• Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων για τη χλωρίδα και τα προστατευόμενα είδη πανίδας (και κυρίως ορνιθοπανίδας) της περιοχής, εξαιτίας της εκτεταμένης διατάραξης των βιοτόπων της.
• Με τις επεμβάσεις που θα γίνουν για το έργο, πρόκειται να διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία του ευρύτερου οικοσυστήματος.
• Τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων της περιοχής, άλλα ούτε και να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της καλής τους κατάστασης.

Με βάση τα παραπάνω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας δεν έκαναν δεκτό το αίτημα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «ΑΥΓΟ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 28 MW, στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ-ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε Πινδέων -Αργιθέας ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας ισχύος 25,2MW, και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στον Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρίκαλων – Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr