Το ψηφοδέλτιο του Υποψηφίου Δημάρχου Καλαμπάκας Δημήτρη Σακελλαρίου – Τα ονόματα

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του “Δημιουργίας Συνέχεια” κατέθεσε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Δημήτρης Σακελλαρίου.

0 12

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του “Δημιουργίας Συνέχεια” κατέθεσε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Δημήτρης Σακελλαρίου.

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του “Δημιουργίας Συνέχεια” κατέθεσε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Δημήτρης Σακελλαρίου.

Το ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο έχει ως εξής:

 

“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ”
         
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΑΜΠΑΚΑΣ
 
         
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ     
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΤΥΜΠΑΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     τουΙΩΑΝΝΗΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)
ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ                   ΧΡΗΣΤΟΣτουΠΕΤΡΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)
         
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ     
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΑΝΤΩΝΙΟΥ- ΜΠΑΚΑΛΗ     ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ)τουΗΛΙΑΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)
ΚΕΡΑΜΑΣ                             ΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)
ΛΥΠΑΣ                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)
ΠΑΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)
         
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ     
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣτουΦΩΤΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΑΔΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΑΛΜΠΑΝΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΑΡΣΕΝΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΜΙΧΑΗΛΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ – ΨΑΘΑ     ΣΟΦΙΑτουΣΤΕΦΑΝΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣτουΗΛΙΑΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΖΓΑΡΑΣ     ΑΓΓΕΛΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΛΑΝΤΑΒΟΥ-ΜΠΟΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΠΕΛΤΕΚΗ   ΕΛΕΝΗτουΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΜΠΕΡΤΕΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣτουΦΩΤΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΝΤΑΦΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΣΩΤΗΡΙΟΣ τουΧΡΗΣΤΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ τουΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΠΡΙΟΝΑΣ     ΠΕΡΙΚΛΗΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΣΙΜΟΥ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ)τουΜΙΧΑΗΛΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΤΑΣΙΚΑΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΤΖΙΩΡΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
         
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ     
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΖΑΛΑΒΡΑ     ΜΑΡΙΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣτουΧΑΡΙΛΑΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ)
         
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ     
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΜΑΡΙΑτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)
ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣτουΜΙΧΑΗΛΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)
ΚΟΝΤΟΤΟΛΗΣ     ΠΕΤΡΟΣτουΣΤΕΦΑΝΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)
         
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ     
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΑΛΕΞΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ)
ΜΕΛΕΤΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΧΑΪΔΩτουΕΥΘΥΜΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ)
ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ)
         
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ     
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΓΑΛΛΟΣ                               ΙΩΑΝΝΗΣτουΑΡΙΣΤΕΙΔΗΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ                             ΧΡΗΣΤΟΣτουΙΩΑΝΝΗΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ)
ΚΟΤΤΗΣ                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ)
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣΟΦΙΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ)
         
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ     
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ)
ΚΑΜΕΤΑΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ)
ΚΩΤΟΥΛΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ)
ΜΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτουΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ)
ΠΙΣΣΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ)
ΤΣΙΑΡΑ             ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)τουΝΙΚΟΛΑΟΥΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΙΩΝ)
         
         
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ       
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ   ΣΤΑΥΡΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΤΣΙΓΚΑΒΑΣΙΛΙΚΗτουΣΩΤΗΡΙΟΥ     
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ     
ΜΠΑΚΟΥΑΜΑΛΙΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ        
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ- ΑΥΓΕΡΗΘΕΟΔΩΡΑτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     
ΤΟΣΚΑΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΓΑΛΑΝΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ     
ΝΤΙΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΦΩΤΙΟΥ     
ΠΙΣΣΑΡΟΪΔΩτουΙΩΑΝΝΗ     
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΠΑΥΛΟΣτουΙΩΑΝΝΗ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΚΥΡΙΤΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΗΔΟΝΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΖΩΙΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΜΙΧΑΗΛ     
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣτουΧΡΗΣΤΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΒΟΥΤΑΒΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΛΙΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΓΚΟΥΛΙΑΦΑΣΛΑΖΑΡΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΖΙΩΓΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΜΕΝΕΛΑΟΥ     
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΒΑΪΟΥ     
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥΙΩΑΝΝΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΡΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΚΑΚΟΥΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΕΥΘΥΜΙΟΥ     
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑΕΛΕΝΗτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΛΙΑΚΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑτουΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ     
ΜΠΕΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΕΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ     
ΟΥΡΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΚΟΛΩΝΑΒΑΪΑτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
ΝΤΕΛΛΗΛΑΜΠΡΙΝΗτουΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ     
ΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΘΩΜΑ     
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΦΩΤΕΙΝΗτουΙΩΑΝΝΗ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΑΒΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ     
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΒΡΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΘΕΟΔΩΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΓΡΗΓΟΡΙΟΥ     
ΝΤΟΒΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
ΣΙΣΜΑΝΗ ΖΩΗτουΓΑΒΡΙΗΛ     
ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΚΟΥΤΣΟΘΥΜΝΙΟΥΝΙΝΑτουΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ     
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΜΗΛΕΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΚΑΨΑΛΗΣΟΦΙΑτουΗΛΙΑ     
ΚΟΝΤΟΤΟΛΗΕΛΕΝΗτουΜΑΡΚΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΕΥΘΥΜΙΟΥ     
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)τουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
ΠΑΝΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΓΑΤΣΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΧΡΗΣΤΟΥ     
ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΤΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ     
ΧΑΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΧΡΗΣΤΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΓΑΛΑΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΕΥΘΥΜΙΟΥ     
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΤΣΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ     
ΤΣΙΤΣΑΡΗΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗτουΙΩΑΝΝΗ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΛΑΜΟΓΙΑΝΝΗΚΡΥΣΤΑΛΛΩτουΦΩΤΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΑΓΓΕΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ     
ΧΟΧΛΑΚΗΕΙΡΗΝΗτουΙΩΑΝΝΗ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΓΑΤΣΑΣ   ΑΝΑΡΓΥΡΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ     
ΚΑΤΣΕΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΛΙΟΝΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     
ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΙΩΑΝΝΗ     
ΜΗΛΙΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ     
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΩΤΗΡΙΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτουΣΤΑΥΡΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ     
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΠΙΣΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     
ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ     
ΦΑΝΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑτουΘΩΜΑ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΚΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΒΕΛΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
ΚΙΤΣΙΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΚΟΚΚΟΡΑ   ΑΘΗΝΑτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ     
ΛΟΥΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
ΤΕΓΟΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΘΕΟΛΟΓΗ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΜΥΛΩΝΑ   ΑΘΑΝΑΣΙΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
ΝΤΑΜΑΤΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΠΡΕΒΕΝΤΗΘΕΟΔΩΡΑτουΣΤΕΡΓΙΟΥ     
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΙΩΑΝΝΗ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΓΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΤΣΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣτουΕΥΘΥΜΙΟΥ     
ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΓΕΡΟΜΙΧΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΜΑΚΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΡΟΥΣΤΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑτουΙΩΑΝΝΗ     
ΡΟΥΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΙΩΑΝΝΗ     
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΛΙΟΥΡΑΣ   ΗΛΙΑΣτουΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ     
ΧΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ     
ΚΑΛΟΥΔΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΝΕΙΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΜΠΑΣΙΟΥΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ     
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΤΑΣΙΚΑ   ΧΡΙΣΤΙΝΑτουΑΝΤΩΝΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΚΟΥΖΑΙΩΑΝΝΑτουΕΥΘΥΜΙΟΥ     
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
ΦΑΛΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΗΛΙΑ     
         
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΑΛΕΞΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ     
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ    
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΣΤΕΦΑΝΟΥ     
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΗΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΠΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ     
ΤΑΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΘΕΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΒΑΓΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ     
ΣΕΛΙΩΝΗΣ   ΗΛΙΑΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΑΓΓΕΛΗΣΒΗΣΣΑΡΙΩΝτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ     
ΙΓΝΑΤΙΟΥΑΘΗΝΑτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ     
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΣΤΕΦΑΝΟΥ     
ΣΙΟΥΠΕΡΗ – ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑτουΗΛΙΑ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτουΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ     
ΤΑΡΑΤΟΡΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΓΟΝΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΕΥΘΥΜΙΟΥΖΗΣΗΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΚΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ     
ΠΗΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΒΑΒΙΤΣΑΣΦΩΤΙΟΣτουΕΥΘΥΜΙΟΥ     
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑτουΛΑΜΠΡΟΥ     
ΠΟΝΤΙΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     
ΣΑΚΚΑΑΓΟΡΩτουΠΑΝΑΓΙΩΤΗ     
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ       
ΔΕΛΗΔΗΜΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
ΛΕΒΕΝΤΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
         
TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΕΑΣ       
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣτουΜΙΧΑΗΛ     
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ     
ΜΑΡΓΕΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ     
ΜΠΟΤΙΛΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣτουΣΤΥΛΙΑΝΟΥ     
         
         
         
Ο ΔΗΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ    
      
     
     
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.