Το ΚΕΚ Σταγών ενημερώνει για την επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού

Από το ΚΕΚ Σταγών ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

0 133

Από το ΚΕΚ Σταγών ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

Από το ΚΕΚ Σταγών ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Θεωρητική κατάρτιση
• Συμβουλευτική υποστήριξη
• Πρακτική άσκηση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

• Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών
• Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ:

καλεί τους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν στον 1ο όροφο του κτιρίου. (Ρούβαλη 1 & Κόρσαρη) και ώρες 09:00 π.μ. – 14:00μ.μ. καθημερινά, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους .

Λήξη Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 10/04/2015

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2. Κάρτα ανεργίας και η ανανέωση
3. Εκκαθαριστικό εφορίας
4. Πτυχίο/απολυτήριο
5. ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού του υποψηφίου (φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης)
6. Ατομικό σχέδιο δράσης * * αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.

Καλαμπάκα: Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη, Τηλ. 24320 75275, Email: [email protected]

Πύλη: Τηλ. 6979331073, Υπεύθυνος Χρήστος Γκρέκος.

Για το ΚΕΚ «ΣΤΑΓΩΝ»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.